Študij inoviranja in podjetništva za inovativen, ustvarjalen in podjetniški način razmišljanja

Danes je svet okoli nas poln hitrih in tudi nepričakovanih sprememb, ki porajajo številne izzive in različne možnosti za začetek lastne podjetniške poti. V svet podjetništva se lahko uvajamo že od malih nog ali pa se za podjetniško pot odločimo pozneje v življenju. Podjetništvo prinaša v naše življenje mnogo pozitivnih stvari, hkrati pa se moramo zavedati, da bomo na samostojni podjetniški poti skoraj zagotovo zadeli tudi ob kakšno oviro. Vložiti je treba veliko truda, biti moramo inovativni in iznajdljivi, potrebujemo veliko znanja in tudi nekaj sreče, da uresničimo svoje sanje o lastnem uspešnem podjetju, ki deluje tako lokalno kot tudi globalno.

Če želite izboljšati svoja znanja o sodobnih metodah in pristopih inoviranja in podjetništva, če bi radi spoznali različne načine kreativnega reševanja izzivov, če želite izvedeti več o podjetniških financah, množičnem financiranju, patentih, blagovnih znamkah in drugih oblikah zaščite intelektualne lastnine, če želite izvedeti, kako izkoristiti potencial IKT in projektnega pristopa pri prenosu idej v poslovne rezultate, je prava izbira magistrski študij Inoviranje in podejtništvo.

Predstavitev magistrskega študijskega programa Inoviranje in podjetništvo

Osnovni cilj magistrskega študijskega programa Inoviranje in podjetništvo je usposobiti študente za bolj ustvarjalno, inovativno in v podjetništvo ter gospodarske rezultate usmerjeno delo. Pridobljene kompetence bodo po eni strani diplomantom omogočile delovati bolj inovativno ob ustanavljanju svojega podjetja ter v nadaljevanju pri razvoju, zaščiti in komercializaciji novih tržnih proizvodov v mednarodnem prostoru in doseganju drugih tipov inovacij (npr. procesnih), obenem pa jih bodo usposobile za snovanje ideje ter njeno komercializacijo skozi ustanovitev start-up podjetja, obvladovanje inovacijskih procesov v ustaljeni organizaciji in ustvarjanje ustrezne, inoviranju naklonjene kulture. Pri posredovanju znanj bo močan poudarek na modernih pristopih inoviranja in podjetništva, to je navezava na dizajnersko razmišljanje, vitke pristope k razvoju izdelkov in podjetij, odprto inoviranje ter poslovno modeliranje.

Zakaj študirati Inoviranje in podjetništvo na Fakulteti za management?
  • Študij ponuja aktualne vsebine, ki sledijo mednarodnim poslovnim in tehnološkim trendom: uporaba sodobnih tehnologij (3D, virtualna in obogatena resničnost), sodobni marketinški pristopi, socialna omrežja (INNOlab).
  • Predavanja in vaje potekajo ekskluzivno v novoodprti kreativni učilnici INNOlab – gre za prvi podjetniško-inovacijski laboratorij v akademski sferi.  
  • Študij je tesno povezan s poslovno prakso in podpornim okoljem: druženje s podjetniki in managerji, gosti iz prakse, obiski podjetij, sodelovanje s startup podjetij, poslovna srečanja INNOtalks ipd. 
  • Študij omogoča vključevanje v različne projekte, povezane z gospodarstvom, in temelji na praktičnih primerih, kar pomeni tudi navezovanje stikov s potencialnimi zaposlovalci in širitev osebne poslovne mreže že med študijem.
  • Študenti magistrskega študija Inoviranje in podjetništvo sodelujejo pri soustvarjanju festivala inovativnosti – festINNA.
  • Študij odpira možnosti za stik z mednarodnim okoljem in sodelovanje s partnerji in podjetji iz tujine.
Komu je študij namenjen?
  • Vsem, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, prej pa dobiti za to ustrezna znanja in se na praktičnih primerih učiti iz izkušenj drugih.
  • Podjetnikom, ki želijo nadgraditi znanja z novimi, svežimi prijemi za povečanje uspešnosti svojih organizacij, in zaposlenim v podpornem okolju (državne ustanove, inkubatorji, tehnološki parki, pisarne za prenos tehnologij ipd.).
  • Praktikom, ki želijo v ustaljenih organizacijah razvijati inovacijsko kulturo in povečati poslovno uspešnost, ter vsem tistim, ki bi radi ustvarili dodano vrednost na podlagi svežih idej in raziskovalnih razvojnih dosežkov.
Pogoji za vpis

Diploma 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter prava.

Diplomanti drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti študijske obveznost v obsegu od 12 do 18 kreditnih točk. Te obveznosti kandidatu določi pristojna komisija glede na različnost strokovnega področja.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Magistrski študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času, od 16.30 naprej. Redni študij je brezplačen za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo 7. ravni izobrazbe (stare univerzitetne izobrazbe). Kvartalna izvedba študija pa vam bo omogočila, da boste študijske obveznosti lahko opravljali sproti.

 

Kaj o študiju Inoviranja in podjetništva menijo naši študenti?

Za študij sem se odločila, ker sem želela nadgraditi že pridobljeno znanje, izkušnje in kompetence na področju podjetništva.

Za študij inoviranja in podjetništva na Fakulteti za management sem se odločila zaradi zanimivega programa in predmetnika.

Magistrski študij inoviranja in podjetništva se mi zdi z vidika študenta izvrstna priložnost za spoznavanje področja inoviranja in sodobnih trendov v podjetništvu. Navdihuje me prav ta povezanost akademskega sveta z aktualnimi smernicami na tem področju v gospodarstvu. Interaktivno sodelovanje študentov, sprotno reševanje obveznosti predmetov skozi aktualne tematike in razvijanje drugačnega oziroma inovativnega pogleda na posel – vse to so razlogi, da mi je izbrani študij na Fakulteti za management izredno všeč.

 

S študijem boste izboljšali svoja znanja o sodobnih metodah inoviranja in podjetništva. Spoznali boste načine kreativnega reševanja izzivov in izvedeli več o inovacijskih politikah, podjetniških financah in oblikah zaščite intelektualne lastnine. Spoznali boste odprto in vitko inoviranje ter se preizkusili v dizajnerskem razmišljanju. Naučili se boste izkoristiti potencial IKT in projektnega načina dela pri prenosu oziroma preoblikovanju idej in raziskovalnih razvojnih dosežkov v poslovne rezultate. S svojimi rešitvami boste znali stopiti tudi na mednarodne trge. Program se bo izvajal kot celota, ponudili pa ga bomo tudi kot del programa, ki je zlasti namenjen študentom tehniških in drugih naravoslovnih fakultet.

prof. dr. Borut Likar in prof. dr. Mitja Ruzzier

 

 

Pomembne povezave:

 

Zanimive povezave:

6. julij 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo