Študij managementa za uspešno sodelovanje v globalnem multikulturnem okolju

Za uspešnost vsake organizacije, pridobitne ali nepridobitne, javne ali zasebne, so odločilne ustrezna usposobljenost, motiviranost in modrost sodelavcev pri poslovodenju organizacije kot sredstva za doseganje poslanstva in vizije v skladu z interesi deležnikov. Dejavnost vsakega sodelavca v kateri koli pravni obliki organizacije, na kateri koli ravni organiziranosti – od temeljne do vršne – in v kateri koli dejavnosti organizacije – v razvoju, proizvajanju, trženju, gospodarjenju itn. – nujno vključuje prvine managementa. Management, ki se  prepleta  z ekonomijo in pravom,  zahteva primerne vrednote, znanja in veščine za uspešno odločanje in delovanje.

Predstavitev magistrskega študijskega programa Management

Na vsem tem temelji tudi magistrski študijski program druge stopnje Management, ki ga izvajamo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Poglobljeno poznavanje vede o managementu je namreč nujno potrebno za uspešno sodelovanje v globalnem multikulturnem okolju. Z vsebinami programa zagotavljamo ravnotežje med temeljnimi nalogami managerjev (načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadziranjem procesov v organizacijah) ter ekonomskimi in pravnimi sestavinami. Izbirate lahko med študijem v slovenščini ali angleščini.

Študijske vsebine so zasnovane tako, da se teoretična in raziskovalna spoznanja prepletajo s prakso in so zato namenjene študentom, ki iščejo nove poslovne izzive ali želijo karierno napredovati v organizaciji, kjer so zaposleni.

Študenti imajo po koncu študija veliko možnosti za zaposlitev  v podjetjih in drugih ustanovah, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v transportu in logistiki, v zdravstvu, v državni upravi, storitvenih dejavnostih in neprofitnih organizacijah. S sodobno zasnovanimi vsebinami študijskega programa zagotavljamo študentom odlično osnovo za kariero v širokem naboru poklicev, ki opravljajo samostojno strokovno delo ali so del poslovodnega ali upravljavskega tima v organizaciji.

Fakulteta za management je za magistrski študijski program Management junija lani pridobila mednarodno akreditacijo mednarodne akreditacijske agencije FIBAA.   

Zakaj študirati Management na Fakulteti za management?
  • Smo edina fakulteta za za management v Sloveniji z 20-letno tradicijo v izobraževanju in raziskovanju na področju managementa.
  • Magistrski študij usposablja študenta za strokovno delo na različnih področjih managementa v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah.
  • Študij je prilagojen tudi potrebam že zaposlenih študentov in študentov z drugih strokovnih področij.
Komu je študij namenjen?
  • Vsem, ki želijo vpeljati nove metode načrtovanja, organiziranja, vodenja in obvladovanja ter pridobiti nova znanja na področju managementa.
  • Vsem, ki želijo z dobrim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest ter se postaviti ob bok mednarodni konkurenci.
  • Vsem ambicioznim posameznikom, ki potrebujejo ustrezna praktična znanja in veščine za uresničitev svoje poslovne vizije.

Študij je nadvse primeren za diplomante naravoslovja in tehnike, ki bodo svoje dosedanje znanje nadgradili z znanjem s področja managementa.

Pogoji za vpis 

Diploma 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava.

Diplomanti drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti iz predmetov Uvod v management, Uvod v ekonomijo in Uvod v pravo.

Magistrski študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času, od 16.30 naprej. Redni študij je brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe. 

S študijem v okviru magistrskega študijskega programa Management pridobite vrednote, znanje  in veščine, s katerimi lahko uspešno vodite pridobitne ali nepridobitne organizacije in učinkovito razrešujete poslovne izzive, ki se pri tem porajajo. Vsebine programa vam omogočajo, da razvijete lastno profesionalno kariero ob zavedanju vrednot, pomembnih za razvoj posamezne organizacije in širše skupnosti.  

prof. dr. Mirko Markič

 

Pomembne povezave:

 

 

20. junij 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo