Študij ne sme biti zgolj knjiga!

Fakulteta za management bo v študijskem letu 2016/2017 prvič izvajala magistrski študijski program Inoviranje in podjetništvo, ki ponuja aktualne vsebine in temelji na praktičnih primerih, kar pomeni tudi navezovanje stikov s potencialnimi zaposlovalci in širitev osebne poslovne mreže že med študijem.

Osnovni cilj programa je usposobiti študente za bolj ustvarjalno, inovativno in v podjetništvo ter gospodarske rezultate usmerjeno delo. Pridobljene kompetence bodo po eni strani diplomantom omogočile delovati bolj inovativno ob ustanavljanju svojega podjetja ter v nadaljevanju pri razvoju, zaščiti in komercializaciji novih tržnih proizvodov v mednarodnem prostoru in doseganju drugih tipov inovacij (npr. procesnih), obenem pa jih bodo usposobile za snovanje ideje ter njeno komercializacijo skozi ustanovitev start-up podjetja, obvladovanje inovacijskih procesov v ustaljeni organizaciji in ustvarjanje ustrezne, inoviranju naklonjene kulture. Pri posredovanju znanj bo močan poudarek na modernih pristopih inoviranja in podjetništva, to je navezava na dizajnersko razmišljanje, vitke pristope k razvoju izdelkov in podjetij, odprto inoviranje ter poslovno modeliranje.

Vabljeni k ogledu prispevka o magistrskem študijskem programu Inoviranje in podjetništvo v Slovenski kroniki na TV Slovenija 1 (22. 9. 2016).

23. september 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo