Študij prava za management za kakovostno in odgovorno upravljanje

Pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev je treba upoštevati tudi pravne okvire, ki nam jih pri tem postavlja zakonodaja. Pri vodenju gospodarskih družb zato ni pomembno le, da imamo ekonomska, managerska, finančna in druga znanja. Pomembna so tudi pravna znanja. Odmevne afere, ki smo jim bili v Sloveniji priča v zadnjem času, nas silijo v razmislek o tem, kaj bi še lahko storili na tem področju. Kako zagotoviti, da bi se vodilni v podjetjih, pa tudi drugih organizacijah zavedali pravnih razsežnosti svojega poslovanja, poznali relevantne predpise na področju, na katerem delujejo, in, kar je najpomembnejše, te predpise tudi spoštovali?

Tudi managerji lahko prispevajo k pravni državi

Na Fakulteti za management smo se odločili, da bomo tudi sami nekaj naredili na tem področju. Pri tem izhajamo iz premise, da kakovostno in odgovorno upravljanje gospodarskih družb pomeni tudi zakonito upravljanje. Upoštevanje pravnih omejitev in izpolnjevanje pravnih zavez bi moralo biti ključno vodilo vsakega managerja. Po mnenju fakultete poznavanje področja prava nujno spada v nabor managerskih znanj, kar potrjujejo tudi znani strokovnjaki z različnih področij, ki to znanje pri svojem delu s pridom uporabljajo. Zato smo na Fakulteti za management razvili nov magistrski študijski program Pravo za management.

Diplomanti Prava za management bodo usposobljeni za obvladovanje zahtevnih statusno-pravnih, delovno-pravnih, pogodbenih in drug pravnih vsebin v praksi. Znali bodo uporabljati in razlagati temeljne predpise s področja gospodarskega statusnega prava, statusnega prava v javnem sektorju, mednarodnega pogodbenega prava, mednarodnega delovnega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, pravne ureditve inovativnosti, reševanja sporov, tržnega prava in podobno.

Zakaj študirati Pravo za management na Fakulteti za management?

  • Gre za nov in edinstven študijski program, ki omogoča razumevanje specifičnih vidikov prava v povezavi z ekonomijo in managementom.
  • Interdisciplinarnost vsebin, ki je ena od odlik študija na Fakulteti za management, je temeljna za pridobitev tistih pravnih znanj, ki so najpomembnejša za delovanje managerjev.
  • Študij daje tudi praktična znanja, ki managerjem omogočajo hitro in ustrezno prilagajanje spremembam v pravnem in poslovodnem okolju.

Komu je študij namenjen?

  • Vsem, ki želijo svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja.
  • Vsem, ki se zavedajo, da je razumevanje mednarodnega pogodbenega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, gospodarskega prava in drugih pravnih vsebin pomembno za učinkovito upravljanje in vodenje organizacij.
  • Vsem, ki učenje o pravnih okvirih delovanja v gospodarstvu in javnem sektorju jemljejo kot priložnost za profesionalno rast in razvoj. 


Pogoji za vpis

Diploma 1. stopnje ali visokošolskega strokovnega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava.

Diplomanti drugih strokovnih področij (drugo družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika) morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti iz predmetov Pravo družb in delovno pravo, Uvod v pravo in Uvod v management.

Na magistrskem študiju 2. stopnje je redni študij brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 oziroma 7. ravni izobrazbe. Predavanja so popoldne (od 16.30 naprej).

 

Zahtevne gospodarske in finančne razmere na trgu terjajo nova znanja in nove pristope, če želimo zagotoviti dolgoročno uspešno in kakovostno upravljanje gospodarskih družb. Študij Prava za management je namenjen vsem, ki želite dobiti in poglobiti znanja z vidika organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb, s poudarkom na pravnih vidikih kakovostnega in odgovornega upravljanja. Izhaja iz poznavanja pravnega reda in študija konkretnih primerov, ki jih je v zadnjem obdobju izoblikovala slovenska in evropska sodna praksa. Zasnovan je interdisciplinarno in je namenjen študentom dodiplomskih ekonomskih kot tudi pravnih smeri ter drugih splošnih smeri za pridobivanje znanj za sodelovanje v zahtevnih procesih odločanja v javnem in zasebnem sektorju.
izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali:

Preberite tudi predstavitve drugih magistrskih študijskih programov Fakultete za management: ManagementEkonomija in finance, Management trajnostnega razvoja, Pravo za management in Politologija.

Sorodne povezave:

 

20. avgust 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo