Študij prava za management za kakovostno in odgovorno upravljanje

Ko sprejemamo pomembne poslovne odločitve, moramo upoštevati tudi pravne okvire, ki nam jih pri tem postavlja zakonodaja. Pri vodenju gospodarskih družb zato ni pomembno le, da imamo ekonomska, managerska, finančna in druga znanja. Pomembna so tudi pravna znanja. Odmevne afere, ki smo jim bili v Sloveniji priča v preteklosti, nas silijo v razmislek o tem, kaj bi še lahko storili na tem področju. Kako zagotoviti, da bi se vodilni v podjetjih, pa tudi drugih organizacijah zavedali pravnih razsežnosti svojega poslovanja, poznali relevantne predpise na področju, na katerem delujejo, in, kar je najpomembnejše, te predpise tudi spoštovali?

Predstavitev magistrskega študijskega programa Pravo za management

Na Fakulteti za management smo se odločili, da bomo tudi sami nekaj naredili na tem področju. Pri tem izhajamo iz premise, da kakovostno in odgovorno upravljanje gospodarskih družb pomeni tudi zakonito upravljanje. Upoštevanje pravnih omejitev in izpolnjevanje pravnih zavez bi moralo biti ključno vodilo vsakega managerja. Po mnenju fakultete poznavanje področja prava nujno spada v nabor managerskih znanj, kar potrjujejo tudi znani strokovnjaki z različnih področij, ki to znanje pri svojem delu s pridom uporabljajo. Zato smo na Fakulteti za management razvili magistrski študijski program Pravo za management.

Diplomanti Prava za management bodo usposobljeni za obvladovanje zahtevnih statusno-pravnih, delovno-pravnih, pogodbenih in drug pravnih vsebin v praksi. Znali bodo uporabljati in razlagati temeljne predpise s področja gospodarskega statusnega prava, statusnega prava v javnem sektorju, mednarodnega pogodbenega prava, mednarodnega delovnega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, pravne ureditve inovativnosti, reševanja sporov, tržnega prava in podobno.

Zakaj študirati Pravo za management na Fakulteti za management?
  • Gre za edinstven študijski program, ki omogoča razumevanje specifičnih vidikov prava v povezavi z ekonomijo in managementom.
  • Interdisciplinarnost vsebin, ki je ena od odlik študija na Fakulteti za management, je temeljna za pridobitev tistih pravnih znanj, ki so najpomembnejša za delovanje managerjev.
  • Študij daje tudi praktična znanja, ki managerjem omogočajo hitro in ustrezno prilagajanje spremembam v pravnem in poslovodnem okolju.
Komu je študij namenjen?
  • Vsem, ki želijo svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja.
  • Vsem, ki se zavedajo, da je razumevanje mednarodnega pogodbenega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, gospodarskega prava in drugih pravnih vsebin pomembno za učinkovito upravljanje in vodenje organizacij.
  • Vsem, ki učenje o pravnih okvirih delovanja v gospodarstvu in javnem sektorju jemljejo kot priložnost za profesionalno rast in razvoj. 
Pogoji za vpis

Diploma 1. stopnje ali visokošolskega strokovnega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava.

Diplomanti drugih strokovnih področij (drugo družboslovje, humanistika, naravoslovje, tehnika) morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti iz predmetov Pravo družb in delovno pravo, Uvod v pravo in Uvod v management.

Magistrski študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času, od 16.30 naprej. Redni študij je brezplačen za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo 7. ravni izobrazbe (stare univerzitetne izobrazbe). Kvartalna izvedba študija pa vam bo omogočila, da boste študijske obveznosti lahko opravljali sproti.

 

Kaj o študiju Prava za management menijo naši študenti?

Magistrski študij Prava za management je resnično super izveden program! Predvsem moram poudariti odnos profesorjev … poleg podajanja snovi, konstruktivnih debat in »izzivanja« našega znanja, da prenašamo pridobljeno znanje v prakso, moram izpostaviti uporabnost vsebin, ki jih poslušamo na predavanjih. Ne morem izpostaviti samo enega profesorja ali predmet, saj je vsak po svoje presegel moja pričakovanja. Jasmina Primc

Za študij Prava za management na Fakulteti za management v Kopru sem se odločila zadnji trenutek – v  tretjem razpisnem roku in sem kratko malo navdušena. Nova znanja že koristno uporabljam pri svojem delu. Poleg tega sem zadovoljna s profesorji, saj so dostopni, predvsem pa mi je všeč hitra komunikacija z njihove strani. Svoje odločitve za vpis na Pravo za management na FM nikakor ne obžalujem in ga svetujem vsem, ki pri svojem delu potrebujejo pravna znanja. Maja Perkon

Pri študijskem programu Pravo za management mi je bilo všeč več stvari. Najprej predmetnik, ki je zelo premišljeno sestavljen, dober. Večina vsebin mi je prišla zelo prav v službi. Všeč mi je bilo tudi to, da predavanja ne potekajo na klasičen način v smislu podajanja snovi, togo, pač pa so bila organizirana bolj kot razprava, v kateri smo sodelovali vsi, poleg tega so se vsebine povsod povezovale s prakso. Profesorji so tudi super, zelo na nivoju, izvedba na nivoju. Skratka ta program je bil zame eno ogromno presenečenje v pozitivni smeri. Aljoša Orbanić

Za študij Prava za management sem se odločila, ker sem imela željo po nadgradnji svojega znanja. Kot podjetnica moram poznati slovenski in tuji pravni red ter razumeti pravni jezik. In ta študijski program mi je dal to in veliko več. Predavanja so dinamična, veliko delamo na primerih iz slovenske in tuje prakse. Predavatelji so strokovni, posvetijo se vsakemu posamezniku, ga usmerjajo in motivirajo. Zame je bila ta izbira prava izbira.

Monika Romanello

 

 

Zahtevne gospodarske in finančne razmere na trgu terjajo nova znanja in nove pristope, če želimo zagotoviti dolgoročno uspešno in kakovostno upravljanje gospodarskih družb. Študij Prava za management je namenjen vsem, ki želite dobiti in poglobiti znanja z vidika organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb, s poudarkom na pravnih vidikih kakovostnega in odgovornega upravljanja. Izhaja iz poznavanja pravnega reda in študija konkretnih primerov, ki jih je v zadnjem obdobju izoblikovala slovenska in evropska sodna praksa. Zasnovan je interdisciplinarno in je namenjen študentom dodiplomskih ekonomskih kot tudi pravnih smeri ter drugih splošnih smeri za pridobivanje znanj za sodelovanje v zahtevnih procesih odločanja v javnem in zasebnem sektorju.
izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

 

 

Pomembne povezave:

 

Zanimive povezave:

5. julij 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo