Teden Katedre za pravo UP FM odpira predavanje o osebnih stečajih

V tem tednu poteka na Fakulteti za management teden Katedre za pravo, ki se bo končal naslednji ponedeljek, 11. junija, z okroglo mizo o GDPR. Skozi pestro dogajanje v tem tednu želimo obiskovalcem predstaviti aktualne pravne vsebine in jih osvetliti z različnih vidikov. Dogajanje je namenjeno tudi promociji brezplačnega magistrskega študijskega programa Pravo za management. Teden Katedre za pravo UP FM se je začel s predavanjem Daše Bajec Korent o osebnih stečajih.

Osebni stečaj naj bi bil pravna dobrota, namenjena prezadolženim osebam, ki so se brez lastne krivde znašle v tem položaju. Osebni stečaj fizičnih oseb (vseh, ne zgolj samostojnih podjetnikov) smo v Sloveniji zakonsko uredili leta 2008, s sprejetjem zakona o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (s kratico ZFPPIPP). Za osebni stečaj fizične osebe veljajo enaka pravila kot za stečaj pravne osebe, s to razliko, da fizična oseba s stečajem ne preneha, prenehajo pa njeni dolgovi, če v postopku osebnega stečaja uveljavlja odpust obveznosti. Ravno institut odpusta obveznosti pa je tista točka, v kateri se krešejo različna mnenja o smotrnosti in pravičnosti osebnega stečaja. V preteklosti se je namreč v javnosti ustvaril vtis, da je možno osebni stečaj tudi zlorabiti in na ta način oškodovati upnike, ki ostanejo brez poplačila svojih terjatev.

V predavanju naslovom Osebni stečaji v teoriji in praksi, ki ga je potekalo v ponedeljek, 4. junija 2018, je gostujoča strokovnjakinja iz prakse Daša Bajec Korent osvetlila postopek osebnega stečaja tako z vidika zakonske ureditve v ZFPPIPP kakor tudi z vidika aktualne prakse. Predavateljica je pravila postopka osebnega stečaja predstavila zgoščeno, na zanimiv in zelo plastičen način, saj je korake v postopku vseskozi ilustrirala s številnimi primeri, s katerimi se vsakodnevno srečuje pri svojem delu. Slušatelje je popeljala tudi skozi določena orodja, ki pohitrijo iskanje informacij o osebnih stečajih ali ki so uporabna pri izračunu zakonskih zamudnih obresti in podobno.

V zaključnem delu raziskovalnega seminarja so udeleženci zastavili nekaj vprašanj, ki so vodila v zanimivo razpravo o najbolj perečih vprašanjih v zvezi z osebnim stečajem.

Strokovnjakinjo iz prakse Dašo Bajec Korent je gostila izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein v okviru tedna Katedre za pravo UP FM. Dogodek je bil namenjen tudi promociji brezplačnega magistrskega študijskega programa Pravo za management, ki ga Fakulteta za management uspešno izvaja že tretje leto.

 

5. junij 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo