Tretji prijavni rok za dodiplomske študijske programe Fakultete za management

Fakulteta za management Univerze na Primorskem bo razpisala še tretji prijavni rok za dodiplomske študijske programe, in sicer samo za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije).

Tretji prijavni rok za dodiplomske študijske programe bo potekal od 1. do 3. oktobra 2016.

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2016/2017 naslednje dodiplomske študijske programe:

  • visokošolski strokovni študijski program Management (Koper, Celje in Škofja Loka),
  • univerzitetni študijski program Management  (Koper)
  • univerzitetni študijski program Management – v angleščini (Koper)

Podrobnejše informacije o študijskih programih so dostopne na fakultetni spletni strani, za vsa vaša vprašanja smo vam na razpolago v referatu za študentske zadeve po telefonu 05 610 20 03 ter 05 610 20 20 in po e-pošti referat@fm-kp.si.

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)

Študijski program

Študijsko središče 

Redni študij

Izredni študij

UN Management - SLO

Koper

7

0

UN Management - ANG

Koper

5

10

VS Management

Koper

10

0

VS Management

Celje

5

0

VS Management

Škofja Loka

5

0

 

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante

V študijskem letu 2016/2017 ni razpisanih mest za diplomante in za vzporedni študij na rednem študiju.

 

 

 

 

 

9. september 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo