Tudi FM-jevci med mobilnimi učitelji UP

V okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017/2018 bo v tem študijskem letu na naši univerzi potekala operacija Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018. Visokošolski učitelji in sodelavci z UP se bodo tako v letih 2017 in 2018 udeležili tri-oziroma šestmesečne mobilnosti na tujih visokošolskih ustanovah. Med njimi bosta tudi doc. dr. Klemen Širok in doc dr. Suzana Laporšek s Fakultete za management.

V okviru operacije Mobilni učitelji UP 2017/2018 se bo tri- oziroma šestmesečne mobilnosti na tujih visokošolskih ustanovah v tem študijskem letu udeležilo predvidoma 17 visokošolskih učiteljev in sodelavcev z naše univerze. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu oziroma bodo vključeni v druge oblike sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti primorske univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Med mobilnimi učitelji Univerze na Primorskem bosta tudi dva s Fakultete za management. Dr. Klemen Širok, docent za področje politologije in sociologije v managementu, bo od 15. septembra do 15. decembra 2017 gostoval na finski univerzi v Mikkeliju South-Eastern Finland University of Applied Sciences. Dr. Suzana Laporšek, docentka za področje ekonomije in financ, pa bo od 27. oktobra 2017 do 27. januarja 2018 gostovala na hrvaški univerzi v Pulju Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković.

 

Preberite še:

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.

20. september 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo