Uvodna srečanja s podiplomskimi študenti

Novo študijsko leto smo začeli tudi na magistrskih študijskih programih. Uvodna srečanja so na sedežu fakultete v Kopru in v študijskem središču v Celju potekala v ponedeljek, v študijskem središču v Škofji Loki pa je prvo srečanje s študenti potekalo včeraj. Magistrske študente so pozdravili dekan izr. prof. dr. Matjaž Novak, prodekanja za študijske programe 1. stopnje doc. dr. Elizabeta Zirnstein, prodekan za študijske programe 2. stopnje doc. dr. Igor Stubelj in prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo doc. dr. Suzana Laporšek.

 

Na uvodnem srečanju so študenti dobili vse potrebne informacije o fakulteti in študiju, predstavili so se jim tudi tutorji – Martina Kolman, Maša Živkovič in Marko Levačič –, ki jim bodo v pomoč pri premagovanju morebitnih težav v zvezi s študijem.

V Kopru je študente pozdravil še predstavnik Študentskega sveta UP FM Jan Šahbaz Pergar. 

 


Uvodnih srečanj za študijska programa Management trajnostnega razvoja in Politologija so se udeležili tudi predstavniki fakultet, ki sodelujejo pri izvedbi teh dveh programov. Študentom Managementa trajnostnega razvoja so vsebine progama predstavili doc. dr. Valentina Brečko Grubar s Fakultete za humanistične študije, izr. prof. dr. Igor Jurinčič s Fakultete za turistične študije – Turistice in doc. dr. Agnes Šömen Joksič s Fakultete za vede o zdravju. Uvodnega srečanja za študente Politolgije so se udeležili tudi številni izvajalci programa: izr. prof. dr. Tonči Kuzmanić, izr. prof. dr. Vlasta Jalušič, izr. prof. dr. Rok Svetlič, izr. prof. dr. Ernest Ženko, doc. dr. Borut Kodrič, doc. dr. Primož Šterbenc, dr. Igor Bijuklič, viš. pred. mag. Andrej Markovič in viš. pred. mag. Primož Turk.

 

Po uvodnih srečanjih je asist. dr. Peter Štrukelj študentom predstavil Strokovno-razvojno delo.  

 

Začela so se tudi že prva predavanja. Urniki za 1. kvartal bodo objavljeni do konca tega tedna.

 

Uspešen začetek novega študijskega leta!

 

7. oktober 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo