Uvodna srečanja z dodiplomskimi študenti in Erazmusi

No, pa smo začeli. Otvoritveni trak študijskega leta 2015/2016 so na sedežu fakultete v Kopru in v obeh študijskih središčih v Celju in Škofji Loki prerezali bruci in brucke. Nekoliko plašni, vendar nasmejani, zvedavi, polni pričakovanj … Pozdravili so jih dekan izr. prof. dr. Matjaž Novak ter prodekanja za študijske programe 1. stopnje doc. dr. Elizabeta Zirnstein, prodekan za študijske programe 2. stopnje doc. dr. Igor Stubelj in prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo doc. dr. Suzana Laporšek.

 

Na uvodnem srečanju so brucke in bruce opremili z vsemi potrebnimi informacijami o fakulteti in študiju, da bo začetek njihovega študentskega življenja čim lažji. Predstavili so se jim tudi tutorji učitelj in tutorji študenti – asist. Matevž Malej in asist. Tin Pofuk ter Karin Dobrinja, Maša Jakulin, Andrej Gobina, Žiga Markič, Tamara Zupan in Matejka Letnar –, ki jim bodo pomagali premagovati morebitne ovire in reševati zadrege začetniških študijskih dni.

 

V Kopru je bruce in brucke pozdravil tudi predsednik Študentskega sveta UP FM Matej Kekič, Renata Kqira pa je predstavila Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem. Študenti višjih letnikov so jih peljali na kratek ogled Kopra. Ob 11. uri pa je na Titovem trgu pozdrav bruckam in brucem pripravila Univerza na Primorskem.

 

Nekoliko pozneje so potekala uvodna srečanja z drugim in tretjimi letniki dodiplomskih študijskih programov, prav tako v vseh študijskih središčih fakultete. Po uvodnem pozdravu so študenti dobili potrebne informacije o fakulteti in študiju, predstavili so se jim tudi tutorji.

 

V Kopru je Blanka Palčič študentom predstavila delovanje Univerzitetnega kariernega centra, ki študentom nudi karierno svetovanje, pomoč pri izbiri študija, izvaja delavnice in seminarje ter nudi drugo pomoč pri načrtovanju karierne poti. Fakulteta za management posveča veliko pozornost tudi podjetništvu med študenti, pri čemer sodeluje tudi z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, katerega delovanje je predstavil direktor inkubatorja Dorijan Maršič.

 

Na Fakulteto za management je v zimskem semestru prišlo tudi 19 Erazmus študentov, ki prihajajo iz Češke, Madžarske, Španije, Slovaške, Poljske, Italije, Makedonije in Turčije. V imenu vodstva jih je pozdravila prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo doc. dr. Suzana Laporšek, vse potrebne informacije in napotke pa jim je dala Mateja Trunk Hrvatin in tutorji – asist. Maja Trošt, Karin Dobrinja, Renato Sever, Damjan Perger in Mara Mura –, ki bodo skozi ves semester skrbeli za njihovo dobro počutje na fakulteti.

 

Začele so se tudi že prve študijske obveznosti. Urniki za prvi kvartal za dodiplomske študijske programe so že objavljeni.

 

S prvim dnem novega študijskega leta je zaživela tudi nova spletna stran Fakultete za management .

 

Uspešen začetek novega študijskega leta!

 

1. oktober 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo