Uvodno srečanje konzorcija partnerjev projekta IN.K.A.M.S..

Na Gospodarski zbornici Slovenije, Centru za poklicno usposabljanje je v četrtek, 30. novembra 2017, in v petek, 1. decembra 2017, potekalo uvodno srečanje konzorcija partnerjev projekta IN.K.A.M.S., med katerimi je tudi Fakulteta za management. Vodja projekta na fakulteti je prof. dr. Anita Trnavčević. 

Sestanka so se udeležili predstavniki vseh 11 partnerjev iz petih držav: iz Slovenije, Španije, Bolgarije, Poljske in Italije, od koder je vodilni partner Università Politecnica delle Marche. Na uvodnem sestanku projekta, ki se je začel izvajati 1. novembra 2017, so uskladili začetne aktivnosti in roke njihove izvedbe. Dotaknili so se tudi vsebine spletne strani in dinamike prihodnjih srečanj.

Na Fakulteti za management je poleg vodje prof. dr. Anite Trnavčević v projekt vključen tudi doc. dr. Armand Faganel, sodelujeta pa še doc. dr. Aleš Lipnik iz Center za razvoj in prenos znanja in Mojca Cek iz Centra za poslovno usposabljanje – Gospodarska zbornica Slovenije.

Cilj projekta, ki je je sofinanciran iz programa Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva, je razviti, testirati in diseminirati program usposabljanja s področja mednarodne prodaje in vodenja ključnih kupcev oziroma upravljanja s ključnimi kupci (International Sales & Key Account Management). Predvidena je tudi dodelitev kreditnih točk v okviru sistema ECTS, kar bo pomenilo pridobitev za visokošolske ustanove, ki bodo na podlagi tega lahko razvile nov študijski predmet oziroma študijski program. Razvita bo platforma (OER) ter vrsta študijskih materialov, ki bodo pripomogli k aktivni vlogi študentov.  

 

8. december 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo