V okviru dnevov Katedre za pravo UP FM smo gostili notarko

Na Fakulteti za management v teh dneh potekajo dnevi Katedre za pravo UP FM. Dogodke, ki so jih pripravili člani katedre, povezuje tematika zmanjševanja pravnih tveganj pri poslovanju.

V torek, 11. decembra 2018, je na fakulteti predavala notarka Janja Luin. Njena gostiteljica je bila izr. prof. dr. Danila Djokić. Notarka nam je predstavila vlogo notariata in naloge notarjev v Sloveniji. Ga. Luin je iz svojih dolgoletnih izkušenj povedala precej zanimivih stvari in tako s svojim predavanjem nadgradila vsebine, ki jih obravnavamo pri predmetu Uvod v teorijo prava.

Za začetek nam je povedala nekaj o zgodovini notariata in notarjev v Sloveniji. Danes je v Sloveniji skupaj 93 notarjev, ki jih imenuje ministrstvo za pravosodje. Notar je oseba, ki je vredna zaupanja vseh ljudi, saj ima zelo pomembno vlogo pri varnosti pravnega reda. Notarji skrbijo za celoten pravni promet in obenem za izpolnjevanje zahtevanih pogojev, sestavljajo pa tudi javne listine. Kar je v javni listini zapisano, mora biti tudi resnično. Vse javne listine se vpisujejo v sodni register, ki je dostopen širši javnosti. Brez dvoma gre za zelo zahteven in odgovoren, a hkrati zanimiv poklic. Predavanje je bilo zanimivo in poučno.

                       

 

Zapis: Anes Rekić, študent 1. letnika UN programa Management
Foto: Blaž Korent

 

Želite svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja?
Vabljeni na Fakulteto za management na magistrski študij
PRAVO ZA MANAGEMENT.

12. december 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo