V programu vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike sodeluje tudi Fakulteta za management

S predstavitvami projektnih nalog in podelitvijo certifikatov se je pretekli konec tedna (7. in 8. decembra 2018) končal 8-modulski izobraževalni program Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike. Ob zaključku prve izvedbe izobraževalnega programa je v petek potekala tudi novinarska konferenca z naslovom Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike – kako bomo z njimi izboljšali slovenski zdravstveni sistem, na kateri je sodelovala tudi koordinatorka programa na UP FM dr. Elizabeta Zirnstein.

Program, ki ga je končala prva generacija slušateljev, so zasnovali strokovnjaki z Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa v sodelovanju z visokošolskimi učitelji Fakultete za management in z drugimi partnerji. Projekt, katerega začetki segajo v leto 2016, je bil letos prvič tudi uspešno izveden. Program je namenjen zdravnicam in zdravnikom ter zobozdravnicam in zobozdravnikom, ki nameravajo zasedati ali pa že zasedajo vodilne položaje v zdravstvenih ustanovah (zdravstvenih domovih, bolnišnicah, klinikah in zasebnih ordinacijah). Namen programa je izboljšati vodenje, upravljanje in organiziranost zdravstvenih organizacij.

Fakulteta za management sodeluje v programu kot vodilni partner, poleg Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete Sigmunda Freuda Ljubljana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Inštituta C.A.R., d. o. o., Klinike Charité (prof. dr. Andrej Trampuž) ter podjetij Prosunt, d. o. o. in Urednica, d. o. o. Sodelujoči profesorji s Fakultete za management so: dr. Klemen Kavčič (modul Osnove managementa), dr. Elizabeta Zirnstein, dr. Benjamin Lesjak in dr. Matjaž Nahtigal (modul Pravni vidiki managementa), dr. Aleksander Janeš (modul Management poslovnih procesov, voditeljstvo), dr. Ana Arzenšek (modul Čustvena inteligenca in vodenje), dr. Tonči Kuzmanić (modul Komuniciranje in pogajanja).

Prva generacija slušateljev, med katerimi je bilo 24 zdravnikov in zdravnic ter zobozdravnikov in zobozdravnic, je tako uspešno zaključila izobraževalni program in za to prejela tudi certifikat. Podelitve certifikatov se je udeležil tudi dekan Fakultete za management prof. dr. Matjaž Novak.

Od oktobra letos se vodstvenih kompetenc uči že druga generacija zdravnikov in zobozdravnikov. Da je bila odločitev o zasnovi takega programa dobra in hkrati tudi nujno potrebna, potrjujejo udeleženci prve izvedbe programa, ki so izrazili željo, da bi tovrstno izobraževanje nadaljevali in še naprej nadgrajevali pridobljeno znanje s tega področja. Za snovalce programa je to zagotovo izziv za naprej, hkrati pa tudi potrditev dosedanjega dela.

Ponosni smo, da Fakulteta za management s svojimi izjemnimi strokovnjaki prispeva kamenček v mozaik boljšega in učinkovitejšega zdravstvenega sistema.

 

»Zdravniki in zobozdravniki, ki poleg specifičnega strokovnega dela prevzemajo tudi vodilne funkcije, za uspešno izvajanje teh funkcij potrebujejo določena managerska znanja, predvsem znanja in veščine s področja načrtovanja dela, vodenja, motiviranja, organiziranja in nadziranja procesov, timskega dela, komuniciranja. Nove in hitro spreminjajoče se razmere v slovenskem zdravstvu na splošno namreč zahtevajo voditelje, ki so sposobni sprejemati nove izzive, se nanje ustrezno odzivati, prilagajati, znati izpeljati spremembe, predvsem pa imeti vizijo in jo znati 'preliti' v organizacijo in med njene zaposlene. Pridobivanje novih znanj in veščin ter dodatno razvijanje že pridobljenih vodstvenih kompetenc od začetka leta 2018 poteka tudi v okviru programa Management in pridobivanje drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike. Program je namenjen zdravnikom in zobozdravnikom, ki bodo zasedli vodilna delovna mesta v zdravstvenih organizacijah z namenom in vizijo, da jih popeljejo po poti kakovosti, učinkovitosti in dolgoročne uspešnosti.« (Dr. Elizabeta Zirnstein, koordinatorka programa na UP FM)

 

Novica povzeta po sporočilu za javnost in je objavljena tudi na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije.
Foto: Peter Marinšek

Posnetek videokonference si lahko ogledate na tej povezavi.

10. december 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo