Vabljeni na informativne dneve Fakultete za management

   Fakulteta za management vabi k vpisu v magistrske študijske programe 2. stopnje:

ter k vpisu v doktorski študijski program 3. stopnje 

Fakulteta za management ima 20-letno tradicijo izobraževanja in raziskovanja na področju managementa. Odlikujejo jo tudi široka zastopanost področij in programov za izobraževanje, fleksibilnost, regionalna zastopanost, individualen pristop k študiju, ugledni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, odlična mednarodna vpetost.

Študij na Fakulteti za management daje poleg teoretičnih znanj tudi številna praktična znanja. S takim sodobnim pristopom se prilagajamo času, potrebam trga, študentom in delodajalcem.

Študij na Fakulteti za management je tudi močno povezan in prepleten s poslovno prakso. To našim študentom omogoča, da že med študijem navežejo stike s poslovnim svetom in potencialnimi zaposlovalci, kar jim zagotovo olajša vstop na trg dela.

Redni študij na magistrskih študijskih programih je brezplačen za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, oziroma 7. Ravni izobrazbe. Predavanja so popoldne od 16.30 naprej. Kvartalna izvedba študija omogoča, da študenti vse obveznosti opravijo sproti. 

Dodiplomski študij

Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe bo potekal od 21. do 28. avgusta 2015. Na Fakulteti za management bodo še prosta mesta za redni študij (brez šolnine) na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management (v Kopru, Celju in Škofji Loki) in univerzitetnem študijskem programu Management (v Kopru). Več na spletni strani FM.

Informativni dnevi bodo potekali:

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih druge stopnje ter o vpisu na našo fakulteto najdete tudi na naslednjih povezavah: 

17. avgust 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo