Vabljeni na informativni dan Fakultete za management za podiplomski študij

Vse, ki vas zanima študij managementaekonomije in financmanagementa trajnostnega razvojaprava za management, politologije ali inoviranja in podjetništva, vabimo na informativni dan Fakultete za management:

  • v Kopru (Cankarjeva 5) v torek, 14. junija 2016, ob 17. uri, tudi ON-LINE.

 

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2016/2017 šest magistrskih študijskih programov in en doktorski študijski program. Tem bo na tokratnih informativnih dneh namenjena osrednja pozornost. 

Magistrski študijski program Management je namenjen vsem, ki želite vpeljati nove metode načrtovanja, organiziranja, vodenja in obvladovanja ter pridobiti nova znanja na področju managementa; vsem, ki želite z dobrim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest ter se postaviti ob bok mednarodni konkurenci; pa tudi vsem ambicioznim posameznikom, ki potrebujejo ustrezna praktična znanja in veščine za uresničitev svoje poslovne vizije.

Magistrski študijski program Ekonomija in finance je namenjen vsem, ki načrtujete in izvajate strateške in operativne razvojne scenarije podjetij; vsem, ki izvajate ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja; in vsem, ki znate prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.

Magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja je namenjen vsem, ki verjamete, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delate in živite; vsem, ki želite aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva, ter vsem, ki se profesionalno ukvarjate z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.

Magistrski študijski program Pravo za management je namenjen vsem, ki želite svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja; vsem, ki se zavedate, da je razumevanje mednarodnega pogodbenega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, gospodarskega prava in drugih pravnih vsebin pomembno za učinkovito upravljanje in vodenje organizacij; in tudi vsem, ki učenje o pravnih okvirih delovanja v gospodarstvu in javnem sektorju jemljete kot priložnost za profesionalno rast in razvoj.

Magistrski študijski program Politologija je namenjen samostojnim mladim osebam, ki ste željne novih znanj in drugačnih videnj ter interpretacij sveta – vključno z dejavnim življenjem; tistim, ki ste pripravljeni resno poprijeti in delati: tako pri študiju v ožjem pomenu besede kot tudi skupnostno delovati s svojimi kolegi in kolegicami ter profesorskim kadrom; zlasti pa tistim, ki ste naveličani dosedanjih akademskih prijemov ter se zavedate, da sta dolgčas in splošna družbena nezainteresiranost resen problem.

NOV magistrski študijski program Inoviranje in podjetništvo je namenjen vsem, ki želite pridobiti ustrezna znanja za ustanovitev lastnega podjetja; podjetnikom, ki želijo svoja znanja nadgraditi z novimi, svežimi prostopi in prijemi za povečanje poslovne uspešnosti; praktiom, ki želijo v ustaljenih organizacijah spodbujati inovativnost, kreativnost in povečati inovacijsko uspešnost.

Doktorski študijski program Management je namenjen tistim, ki želite svoje specifično znanje nadgrajevati. Poleg najsodobnejših in aktualnih znanj s področja managementa, ekonomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved omogoča pridobitev specializiranih znanj, ki so ključna za vodenje in poslovanje organizacij na globalnem trgu. Poseben poudarek je na individualnem raziskovalnem delu, spodbujanju samostojnega raziskovalnega in strokovnega dela s področja managementa.

Prvi prijavni rok se izteče 1. julija 2016. Več informacij o tem dobite v Razpisu za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe
3. stopnje Univerze na Primorskem  v študijskem letu 2016/2017
.

Seveda vabljeni na informativne dneve tudi vsi, ki se niste uspeli udeležiti februarskega termina informativnih dni, ki je bolj osredotočen na dodiplomska študijska programa – univerzitetni oziroma visokošolski strokovni študijski program Management.

Vabljeni na Fakulteto za management po nova znanja!

25. maj 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo