Vključevanje IKT v visoko šolstvo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sredo, 19. oktobra 2016, predstavilo osnutek že dolgo pričakovanega razpisa o vključevanju IKT v visokošolski pedagoški proces. Predstavitve sta se udeležili tudi izr. prof. dr. Viktorija Florjančič in doc. dr. Suzana Laporšek s Fakultete za management.

Namen predstavitve razpisa o vključevanju informacijsko komunikacijske tehnologije v visokošolski pedagoški proces je bil še pred objavo uskladiti aktivnosti z dejanskimi potrebami potencialnih izvajalcev, torej javnih univerz in njihovih članic. Na razpisu bodo lahko sodelovale vse tri javne univerze, ki bodo prijavile skupne, univerzitetne projekte smiselnega vključevanja IKT v poučevanje. Z razpisom želi ministrstvo spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike in prehod na t. i. digitalno izobraževanje, ki ga v praksi poznamo kot e-izobraževanje.

Predstavitve so se udeležili predstavniki skoraj vseh članic Univerze na Primorskem, med njimi tudi izr. prof. dr. Viktorija Florjančič in doc. dr. Suzana Laporšek s Fakultete za management. Na Univerzi na Primorskem se je že oblikovala skupina, ki zbira ideje za prihodnjo prijavo in z nestrpnostjo pričakuje razpis, ki predvideva financiranje projektov do leta 2020.

 

Zapis: dr. Viktorija Florjančič

27. oktober 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo