Začeli smo novo študijsko leto

1. oktober zjutraj. Atrij pred vhodom v fakulteto je spet oživel. Oživili so ga študentke in študenti, ki so se po poletnem oddihu in jesenskih izpitnih rokih vrnili v predavalnice. Svež veter na fakulteti so naši brucke in bruci, ki so med poletjem pridno pilili novo terminologijo: učilnica je po novem predavalnica, učitelji so profesorji, pouk so postala predavanja in tako naprej.

Prvi dan novega študijskega leta smo posvetili sprejemu brucev in uvodnim srečanjem z drugimi študenti, ki so potekala na sedežu fakultete v Kopru ter v študijskih središčih v Celju in Škofji Loki. Študente so ob začetku novega študijskega leta pozdravili dekan in prodekani oziroma visokošolski učitelji, predstavili pa so se jim tudi tutorji, predstavniki ŠS UP FM in ŠOUP ter strokovni sodelavci fakultete.

 

Sprejem bruck in brucev

Letos je prag Fakultete za management prvič prestopilo 167 bruck in brucev. Med njimi tudi tretja generacija študentov, ki so vpisani v univerzitetni študijski program Management v angleščini.

Vse brucke in bruce – tiste, ki obiskujejo slovenska programa, kot tudi tiste, ki obiskujejo angleški program – je v veliki predavalnici na sedežu fakultete v Kopru najprej pozdravil dekan prof. dr. Matjaž Novak. Prodekan za razvojne naloge doc. dr. Borut Kodrič jim je dal vse potrebne informacije o fakulteti in študiju, da bo začetek njihovega študentskega življenja čim lažji. Predstavili so se jim tudi tutorji učitelj in tutorji študenti: doc. dr. Peter Štrukelj, pred. Matevž Malej, Marinka Trebec in Matej Kekič, ki jim bodo pomagali premagovati morebitne ovire in reševati zadrege začetniških študijskih dni. Matej Kekič je brucke in bruce pozdravil tudi kot predsednik Študentskega sveta UP FM. Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) pa jim je predstavil naš študent Jure Ciglar, ki je tudi predsednik ŠOUP.

Tutorja študenta Marinka in Matej sta naše bruce pospremila tudi na kratek ogled fakultete in Kopra.

Našo fakulteto letos obiskuje tudi tretja generacija študentov univerzitetnega programa Management v angleščini. Univerza na Primorskem je za vse mednarodne študente organizirala orientacijske dneve, ki so bili namenjeni spoznavanju okolja in univerze. Na Fakulteti za management so mednarodne bruce – letos jih je 25 –, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, s Hrvaške, Kosova, iz Makedonije, Portugalske, Srbije in tudi iz Slovenije, poleg dekana sprejeli in jih »oskrbeli« z vsemi potrebnimi informacijami tudi koordinatorka za mednarodno sodelovanje Marisol Pribac, tutor učitelj asist. Tin Pofuk ter tutorke študentke Alessandra Tinelli, Dea Zudič, Urška Orel in Tadeja Hegediš.

Že pred sprejemom brucev na fakulteti je na Titovem trgu v Kopru potekal pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem. Dobrodošlico so novim obrazom naše univerze izrekli prorektor UP izr. prof. dr. Boris Kavur, podžupan MOK Peter Bolčič, predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem Gregor Gulič in predsednik ŠOUP Jure Ciglar. Začetek novega študijskega leta so skupaj naznanili tudi dekanje in dekani fakultet. Bruci in ostali študenti vseh fakultet Univerze na Primorskem so se na Titovem trgu spet srečali in zabavali še v pozno popoldanskih in večernih urah.

 

Uvodna srečanja s študenti 2. in 3. letnikov dodiplomskih študijskih programov

V Kopru je »že utečene« študente dodiplomskih študijskih programov – slovenske in angleške – najprej pozdravil dekan. Vse potrebne informacije o fakulteti in študiju pa jim je predal prodekan za razvojne naloge doc. dr. Borut Kodrič. Predstavili so se jim tutorji učitelji in tutorji študenti: doc. dr. Peter Štrukelj, pred. Matevž Malej, Marinka Trebec in Matej Kekič, ki se je študentom predstavil tudi kot predsednik Študentskega sveta UP FM.

Študenti, ki obiskujejo program v angleščini, so uvodno srečanje nadaljevali v kreativni učilnici INNOlab skupaj z dekanom, koordinatorko za mednarodno sodelovanje Marisol Pribac ter tutorkama študentkama Alessandro Tinelli in Deo Zudič.

V Celju je študente 2. in 3. letnika dodiplomskih programov pozdravil viš. pred. mag. Dušan Gošnik, v Škofji Loki pa prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. Maja Meško. Škofjeloškim študentom se je predstavila tudi tutor učitelj izr. prof. dr. Dragan Kesič in tutorka študentka Barbara Kokalj.

 

Mednarodni utrip na Fakulteti za management

V zimskem semestru bo mednarodno pestrost na fakulteti »ustvarjalo« tudi 19 Erasmus študentov, ki prihajajo iz Španije, Bolgarije, Finske, Turčije, Francije in Nemčije. Tudi oni so v okviru orientacijskih dni UP že pred uradnim začetkom študijskega leta spoznavali okolje in univerzo. Na fakulteti smo jih sprejeli skupaj z mednarodnimi bruci. Predstavili so se jim tudi tutorji učitelji in tutorji študenti, ki bodo skozi ves semester skrbeli za njihovo dobro počutje na fakulteti.

 

Uvodna srečanja s podiplomskimi študenti

Novo študijsko leto smo začeli tudi na magistrskih študijskih programih. V Kopru je magistrske študente uvodoma pozdravil dekan prof. dr. Matjaž Novak. Prodekan za razvojne naloge doc. dr. Borut Kodrič jih je v nekoliko bolj formalnem delu uvodnega srečanja seznanil z vsemi potrebnimi informacijami o fakulteti in študiju. Predstavili so se jim tudi koordinator programa Management trajnostnega razvoja izr. prof. dr. Igor Jurinčič, tutor učitelj doc. dr. Peter štrukelj ter tutorki študentki Eva Žunec in Monika Romanello. Absolvent magistrskega programa Inoviranje in podjetništvo Andrej Gobina pa je predstavil Študentski svet UP FM.

Po uvodnem srečanju je doc. dr. Peter Štrukelj magistrskim študentom v Kopru predstavil strokovno razvojno delo.

V Škofji Loki je uvodno srečanje za magistrske študente vodila prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. Maja Meško, študentom se je predstavil tudi tutor učitelj izr. prof. dr. Dragan Kesič.

Tako. Led prvega študijskega dne v novem akademskem letu je prebit. Vsi skupaj gremo zdaj naproti novemu znanju in dogodivščinam.

Dragi študentke in študenti. Bodite ustvarjalni! Bodite odgovorni! Bodite drzni! Želimo vam uspešno študijsko leto 2018/2019. 
 

Več fotografij z uvodnih srečanj si oglejte v spodnji fotogaleriji (foto: Blaž Korent).
Zapis: Ksenija Štrancar

 

 

 

Uvodna srečanja, študijsko leto 2018/2019

2. oktober 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo