Začeli so se dnevi Katedre za pravo UP FM

Včeraj, 6. decembra 2018, so se na Fakulteti za management v Kopru začeli dnevi Katedre za pravo. Rdeča nit vseh dogodkov je tematika zmanjševanja pravnih tveganj pri poslovanju.

Prvo predavanje, ki je bilo nadvse zanimivo in tudi poučno, je bilo o javnopravnih podatkih in evidencah na AJPES. Predaval je Sandi Kravanja, vodja koprske izpostave AJPES. Razprava, ki jo je moderirala izr. prof. dr. Danila Djokić, je bila osredotočena na pravne osebe in pomen evidenc, ki zagotavljajo informacije in podatke za zmanjševanje tveganja pri poslovanju podjetij, kot so podatki o stečajnih postopkih, zastavnih pravicah upnikov. 

Da bi od predavanja odnesli čim več, smo se študenti nanj tudi dobro pripravili: vnaprej smo poiskali nekaj podatkov o AJPES, si ogledali njihovo spletno stran ter pripravili vprašanja, ki so se nam ob tem porajala.

Predavatelj Sandi Kravanja nam je najprej predstavil AJPES na splošno. AJPES opravlja predvsem registrsko dejavnost in dejavnost zbiranja letnih poročil. Podatki so javno dostopni. Ajpesov strateški načrt je predvsem transparentnost poslovnega okolja. G. Kravanja nam je prek spletne strani pokazal tudi številne konkretne primere iz prakse. Pokazal nam je precej zanimivih stvari, kot so stečajni postopek podjetja, razpis javne dražbe, prisilna poravnava podjetij, register transakcijskih računov, register zastavljenih premičnin. Najbolj zanimivo se mi je zdelo to, da lahko na spletni strani AJPES najdemo podatke tudi za podjetja iz drugih evropskih držav. Projekt BRIS nam omogoča, da najdemo prek povezav na spletne strani poslovnih registrov za posamezne države znotraj Evrope podatke o računih in poročilih tudi za tuja podjetja. Seveda so nekateri podatki tudi plačljivi, ampak je to vsekakor zelo uporabno za raziskovalne namene študentov. Priznati je treba, da je informatizacija na področju poslovanja v Sloveniji odlično razvita.

Na koncu predavanja smo dobili besedo študenti. G. Kravanja je odgovoril na vsa naša vprašanja, tako smo izvedeli veliko novih zanimivih stvari. Za nas študente so predavanja strokovnjakov iz prakse z različnih področij dodana vrednost akademskih predavanj, saj nam omogočajo, da teoretično znanje nadgradimo s predstavljenimi praktičnimi primeri in uporabnimi izkušnjami. 

   

Zapis: Anes Rekić, študent 1. letnika UN programa management
Foto: Blaž Korent

 

 

Naslednji teden bodo v okviru dni Katedre za pravo UP FM potekali še trije zanimivi dogodki:

 

Predavanje

Janja Luin, notarka:  POMEN NOTARIATA IN NALOGE NOTARJEV V SLOVENIJI  

Koper ǀ 11. december 2018 ǀ ob 15. uri Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 *** 

Predavanje

Aljaž Lep, pravni svetovalec pri podjetju Datainfo.si:  ZMANJŠEVANJE TVEGANJ PRI POSLOVANJU PODJETJA Z VIDIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV: USKLADITEV Z GDPR

Koper ǀ 12. december 2018 ǀ ob 16.30 Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ kreativna učilnica INNOlab

*** 

Predavanje

 dr. Mitja Stefancic, ekonomist: NADZOR FINANČNIH HOLDINGOV KOT INSTRUMENT ZA OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ

Koper ǀ 13. december 2018 ǀ ob 16. uri Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ kreativna učilnica INNOlab

 

Želite svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja?
 Vabljeni na Fakulteto za management na magistrski študij PRAVO ZA MANAGEMENT.
  

 

 

7. december 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo