Zakaj študirati politologijo?

Zakaj študirati politologijo? Preprosto zato, da se človek zdrami iz več kot dvajsetletne otopelosti in začenja biti aktivno in kritično soudeležen pri gradnji današnje družbe!

S temi besedami bi lahko strnili zaključke okrogle mize, ki je potekala v torek, 26. maja, v prostorih Fakultete za management Univerze na Primorskem v Kopru. Cilj okrogle mize je bil predstaviti javnosti in interesentom možnosti novega študija na Obali, ki je nastal med drugim tudi kot plod kritike in nezadovoljstva z bolonjskim načinom izobraževanja in obstoječim stanjem v akademskem svetu. Gre namreč za novo študijsko smer druge stopnje, in sicer za politologijo, razumljeno v širšem smislu študija etike, politike in družbe. Okroglo mizo je uvedel idejni vodja programa dr. Tonči Kuzmanić, ki je študij predstavil nadvse prepričljivo in energično. Dejal je, da sloni današnji akademski svet na predpostavki, da je naloga profesorja predvsem, vcepiti študentom v glavo podatke in znanje. Predpostavka, na kateri temelji nov program, pa je nasprotna: smoter programa je omogočati študentu kritično branje, razmišljanje, razumevanje in samostojen razvoj. Zato sloni program na treh glavnih stebrih: na bralnih seminarjih, ki so zastavljeni kot intenzivno skupinsko branje in debatiranje najzahtevnejših besedil iz zgodovine politične teorije (Platon, Aristotel, sv. Avguštin, Macchiavelli, Hobbes, Hegel, Marx, Arendt itd.); na praktikumih, to so kreativne delavnice, na katerih bodo študenti vadili in udejanjali to, kar so predhodno spoznali na predavanjih in vajah, recimo: javno nastopanje, organizacija političnega dogodka,  načrtovanje in izdelovanje fotoreportaž, priprava in izvedba intervjuja, pisanje politične satire …; ter na predavanjih, ki služijo temu, da profesorji ponudijo temeljne koncepte, ki omogočajo razumevanje preteklosti, zato, da bodo študenti lažje in boljše razumeli sedanjost in kritično razmišljali o bodočnosti.

Na okrogli mizi so spregovorili tudi dr. Primož Šterbenc, eden največjih poznavalcev islama, ki bo pri študijskem programu sodeloval ravno z vsebinami, povezanimi z islamom in krščanstvom, saj s svojim poznavanjem pogosto razbija konvencionalne razlage in konstrukte, ki jih prek prevladujočih svetovnih medijev s pomočjo zgodovinsko utrjenih stereotipov širijo vplivni svetovni akterji. Nadalje sta prisotnim spregovorila še dr. Rok Svetlič in dr. Ernest Ženko, prvi o filozofiji prava, drugi pa o naravoslovju in umetnosti. Oba dokazujeta, da zajema politologija zelo širok spekter vedenj in znanja, zato pa lahko politiko še vedno razumemo s pomočjo Aristotela, kot najvišjo od praktičnih zmožnosti. Za njima je besedo prevzel dr. Andraž Teršek, ki je poudaril, da je študij politologije potreben zaradi aktivnega sooblikovanja in kritičnega soodločanja posameznika pri procesih današnje družbe in države. Študij politike omogoča namreč študentom, da razumejo, kateri so tisti procesi, ki se danes odvijajo v družbi, in da lahko vsak do skrajne mere razvije svoj inteligenčni potencial v korist te družbe. Mag. Andrej Marković, ki bo na študijskem programu predvsem sodeloval na bralnih seminarjih, je poudaril, da bodo seminarji usmerjeni v kakovostno branje najzahtevnejših besedil. Dejal je, da v ospredju ne bo količina prebranih besedil, ampak bo poudarek na kvaliteti branja, na nekaterih izbranih tekstih, ki se jih bo natančno bralo, analiziralo in interpretiralo, z namenom, da bodo pozneje študenti zmožni samostojnega branja in študija tovrstnih besedil.

Po okrogli mizi se je vnela tudi diskusija, med katero so prišla na dan tako praktična vprašanja v zvezi s študijem kot tudi nekaj vsebinskih vprašanj o filozofiji prava ter o pojmu umetnosti v današnjem svetu. Organizatorji so poudarili, da bodo študij spremljale tudi obštudijske dejavnosti (skupno gledanje filmov, debatni večeri, literarni večeri, predstavitve knjig ipd.), ki bodo vedno imeli za cilj kritično razumevanje sedanjosti. Udeleženci okrogle mize niso obljubljali enostavnega študijskega programa, večkrat je bilo slišati, da bo študij zahteven ter da bo šlo za zelo resno in intenzivno delo, ker je cilj programa ravno v tem, da pomaga mladim študentom in študentkam, da se oblikujejo v kompetentne, kritične in razgledane samostojne osebe. (cer)

28. maj 2015 | FM

Družbena omrežja

Kazalo