Zasebnost na delovnem mestu – jo utemeljeno pričakujemo?  

Ali in kako se bodo meje zasebnosti premikale na delovnem mestu, je bilo osrednje vprašanje včerajšnje razprave z naslovom Premikanje meja zasebnosti na delovnem mestu, ki je potekala na Fakulteti za management v Kopru v okviru dejavnosti na magistrskem študijskem programu Pravo za management. V razpravi, ki jo je moderirala izr. prof. dr. Valentina Franca s Fakultete za management, sta sodelovala strokovnjaka za to področje, mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, ter ga. Nada Čotar, preizkušena revizorka informacijskih sistemov iz podjetja Interes, d. o. o., ki sta s študenti in strokovno javnostjo delila svoje poglede in izkušnje.

Razpravo je odprla izr. prof. dr. Valentina Franca s predstavitvijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru romunskega državljana, ki je na delovnem mestu kljub prepovedi uporabljal spletna orodja za zasebne namene. Kljub njegovemu prepričanju, da je delodajalec kratil njegovo pravico do zasebnosti, so tako romunska kot evropsko sodišče presodila, da delodajalec ni neupravičeno posegel v njegovo zasebnost. Mag. Tomšič je v odzivu na sodbo poudaril, da je treba presojati vsakokratne konkretne okoliščine posameznega primera, pri čemer se vedno znova vračamo na izhodiščno vprašanje, ali delavec na delovnem mestu utemeljeno pričakuje zasebnost. V praksi je zato ključno, da organizacija temeljito prouči svoje procese ter jih ustrezno uredi v internih aktih, je poudarila ga. Čotar. Kajti razvoj tehnologije prinaša vedno nova in inovativna vprašanja ter možnosti vdora v zasebnost, zato je ključno to predvideti in, kolikor je mogoče, pravno tudi urediti.

Tema razprave je spodbudila številna vprašanja tudi drugih udeležencev, ki jih je najbolj zanimalo, kako ravnati v posameznih primerih potencialnega vdora v zasebnost posameznika. 

19. maj 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo