Novice Fakultete za management 1/56

iBlue VIDEO

V sklopu projekta iBlue, ki skrbi za trajnostni ponovni zagon navtičnega sektorja, smo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem pripravili predstavitveni video. Projekt iBlue je sofinanciran iz evropskih sredstev za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Mediterranean.

Postani mladi raziskovalec

Univerza na Primorskem (UP) preko javnega razpisa išče kadnidate za mlade raziskovalce (MR), ki se bodo zaposlili in usposabljali največ štiri leta oz. za obdobje pridobivanja doktorata znanosti. Se vidiš med njimi? Eno mesto imamo tudi mi!

POZOR! Rok za prijavo podaljšan do 19. 7. 2019

Video-amatersko tekmovanje: ZAKAJ SI TUDI TI EVROPA?

Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, bo sodeloval na pobudi Interacta, ob Dnevu evropskega sodelovanja 2019 (EC DAY 2019), z organizacijo video-amaterskega tekmovanja. Kratek video mora odgovoriti na vprašanje, ki je tudi slogan kampanje EC DAY 2019: “ZAKAJ SI TUDI TI EVROPA? Kako Europa izboljšuje vsakdanje življenje?”

Izpolni anketo EVROŠTUDENT VII in izboljšaj položaj študentov v Sloveniji

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Družbena omrežja

Kazalo