Novice Fakultete za management 65/69

Management – vedno aktualna tema razvoja družbe

Magistrski študijski program Management, ki ga izvajamo na Fakulteti za management, temelji na prepričanju, da je za uspešnost vsake organizacije, pridobitne ali nepridobitne, javne ali zasebne, odločilna ustrezna usposobljenost, motiviranost in modrost sodelavcev pri poslovodenju organizacije kot sredstva za doseganje poslanstva in vizije skladno z interesi deležnikov

Konkurenčnost evropskih ladjedelnic na svetovnem trgu

Pod okriljem projekta UP in svet – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, v okviru delavnice (Aktivnost 3) Svetovni ekonomski in finančni izzivi ter trajnosti razvoj, je v ponedeljek, 28. junija 2015, na Fakulteti za management potekalo predavanje z naslovom Competitiveness of the European Union countries on the world markets. O konkurenčnosti evropskih ladjedelnic na svetovnem trgu je predaval Christian Jelovaz, ladijski arhitekt iz podjetja Fincantieri S.p. A., ki je ena od največjih ladjedelniških...

Družbena omrežja

Kazalo