Komisije

 • prof. dr. Ajda Fošner, predsednica
 • pred. Matevž Malej, namestnik predsednice
 • Gregor Gulič, predstavnik študentov 1. stopnje
 • David Knez, predstavnik študentov 2. stopnje

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Maja Meško, predsednica
 • izr. prof. dr. Dragan Kesič, namestnik predsednika
 • Marina Jašić, predstavnica študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, predsednica
 • izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, namestnica predsednice
 • prof. dr. Roberto Biloslavo
 • izr. prof. dr. Igor Stubelj
 • Veronika Žarković, predstavnica študentov

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Borut Likar, predsednik
 • prof. dr. Štefan Bojnec, namestnik predsednika
 • prof. dr. Roberto Biloslavo

Informacije: martina.kosic.barone@fm-kp.si

 

 • izr. prof. dr. Igor Rižnar, predstavnik visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev
 • prof. dr. Klemen Kavčič, predstavnik visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev
 • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, predstavnik visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev
 • doc. dr. Armand Faganel, predstavnik visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev
 • mag. Tatjana Trebec, predstavnica strokovnih služb
 • Benjamin Kralj, predstavnik študentov
 • Alen Jazbec, predstavnik študentov
 • Jan Sahbaz, predstavnik študentov

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • izr. prof. dr. Igor Rižnar, predsednik
 • prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika
 • doc. dr. Armand Faganel
 • doc. dr. Patricia Blatnik
 • Benjamin Kralj, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Armand Faganel, predsednik
 • prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, namestnica predsednice
 • Jan Sahbaz, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, predsednica
 • prof. dr. Maja Meško, namestnica predsednice
 • izr. prof. dr. Žiga Čepar
 • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
 • prof. dr. Anita Trnavčevič
 • Marina Jašić, predstavnica študentov

Informacije: blaz.korent@fm-kp.si  

 

 • doc. dr. Borut Kodrič, predsednik
 • prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika
 • doc. dr. Jana Hojnik
 • doc. dr. Danijel Bratina
 • doc. dr. Primož Šterbenc
 • izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein
 • David Knez, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: blaz.korent@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Katarina Krapež, predsednica
 • prof. dr. Klemen Kavčič
 • David Šavron, predstavnik študentov 

Nadomestni člani: 

 • izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar, namestnica predsednice
 • doc. dr. Ana Arzenšek, namestnica člana
 • Adimir Preradović, predstavnik študentov

Informacije: martina.kosic.barone@fm-kp.si

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo