Senat

Visokošolski učitelji in raziskovalci: 

 • prof. dr. Štefan Bojnec (Katedra za ekonomijo)
 • izr. prof. dr. Igor Stubelj (Katedra za finance)
 • izr. prof. dr. Aleksander Janeš (Katedra za management)
 • prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel (Katedra za podjetništvo)
 • doc. dr. Primož Šterbenc (Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu)
 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (Katedra za poslovno informatiko)
 • izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein (Katedra za pravo)
 • izr. prof. dr. Franko Milost (Katedra za računovodstvo in revizijo)
 • doc. dr. Borut Kodrič (Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju)
 • doc. dr. Armand Faganel (Katedra za marketing)
 • izr. prof. dr. Igor Rižnar (Katedra za tuje poslovne jezike)
 • prof. dr. Matjaž Novak, dekan UP FM

Predstavniki študentov:

 • Adimir Preradović
 • Gregor Gulič
 • Benjamin Kralj

Seje Senata UP FM

 • 24. 9. 2020
 • 22. 10. 2020
 • 26. 11. 2020
 • 17. 12. 2020
 • 28. 1. 2021
 • 18. 2. 2021
 • 25. 3. 2021
 • 22. 4. 2021
 • 27. 5. 2021
 • 22. 6. 2021
 • 15. 7. 2021
 • 23. 9. 2021

Informacije: stasa.ferjancic@fm-kp.si

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo