Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2018/2019

Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2018/2019

Na podlagi 9. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Fakultete za management, ki ga je sprejel Senat UP FM na 44. redni seji dne 21. junija 2011, UP FM objavlja razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2018/2019.

UP FM podeljuje priznanja FM študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v preteklem študijskem in preteklem studijskem oziroma koledarskem letu, in sicer:

 

A. Priznanja FM študentom, ki jih prejemejo:

  • najuspešnejši študenti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih za preteklo študijsko leto. Priznanja se podeljuje za uspehe na študijskem področju in na področju obštudijskih dejavnosti ter dejavnosti na področju študentskega tutorstva;
  • diplomanti za najboljša diplomska dela na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih za preteklo koledarsko leto;
  • študenti za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti za preteklo koledarsko leto.

B. Priznanja FM zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko leto:

  • učitelji ali sodelavci FM za dosežke na izobraževalnem področju;
  • učitelji in sodelavci UP FM, ki so najbolje ocenjeni v študentski anketi;
  • učitelji ali sodelavci na področju tutorstva;
  • raziskovalci FM za dosežke na raziskovalnem področju;
  • strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM.

C. Priznanja FM zunanjim sodelavcem za preteklo koledarsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti na izobraževalnem ali raziskovalnem področju FM.

Za izjemne dosežke pod točko A. in B. se lahko podelijo tudi nagrade, in sicer nagrada »študent leta« za študente in nagrada »akademska odličnost« za zaposlene FM.

 

Postopek oddaje prijav

Predlagatelji kandidatov izpolnijo obrazec  Prijava kandidata za priznanje in nagrade FM , ki mu priložijo priloge, predvidene na obrazcu, in ga v zaprti ovojnici s pripisom: »Prijava kandidata za priznanja in nagrade FM« oddajo Službi za študijsko dejavnost do 17. januarja 2020 (upošteva se osebna vročitev ali datum poštnega žiga).

Priznanja in nagrade se podelijo na slavsnostni podelitvi diplom in priznanj v mesecu marcu 2020.

 

Razpis priznanj in nagrad za študijsko leto 2018/2019 

Prijava kandidata za priznanja in nagrade FM 

Pravilnik o priznanih in nagradah FM  

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo