Osebna izkaznica

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management

Koper

Cankarjeva 5, 6000 Koper Zemljevid
05 610 20 00
 05 610 20 15
Spletna stran www.fm-kp.si
 

 
 

 

Davčna številka: 71633065

ID za DDV: SI71633065

Matična številka: 1810014002

TRR 01100-6000005843  Podatki za račune

Dejavnost: Visokošolsko izobraževanje

Šifra dejavnosti: 85.422

Število študentov v študijskem letu 2018/2019: 719 vseh; 489 dodiplomskih, 203 magistrskih in 27 doktorskih  

Število zaposlenih: 71 vseh; 55 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 16 strokovnih sodelavcev

Dekan: prof. dr. Matjaž Novak

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo