Pregled prejemnikov priznanj UP FM

ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

Urška Šterk, Grega Konkolič, Sintija Veškovo

 

Priznanje študentom za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti

Viktorija Arsovka

 

Priznanja študentom za uspehe na področju študentskega tutorstva

Dušan Dobaj

 

Priznanja diplomantom UP FM za najboljša diplomska dela

Priznanja diplomantom UP FM za najboljšo zaključno projektno nalogo

 • Andreja Lakner, mentor izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok

Priznanja diplomantom UP FM za najboljšo diplomsko nalogo

 • Vanja Žalec, mentor prof. dr. Mirko Markič

Priznanja diplomantom UP FM za najboljšo magistrsko nalogo (znanstveni magisterij)

 • mag. Sabina Žampa, mentor prof. dr. Štefan Bojnec in mag. Jelena Počuča, mentor izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

Priznanja diplomantom UP FM za najboljšo magistrsko nalogo (študijski programi 2. stopnje)

 • Tajda Turk, mag. manag., mentor izr. prof. dr. Valentina Franca

Priznanja diplomantom UP FM za najboljšo doktorsko disertacijo

 • dr. Jasna Auer Antončič, mentor prof. dr. Mitja Ruzzier

 

Priznanja študentom za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti

Petra Rus

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

asist. Suzana Laporšek (dodiplomski študij)  

asist. mag. Matic Novak (podiplomski študij)  

 

Priznanja učiteljem ali sodelavcem na področju tutorstva

 viš. pred. mag. Dubravka Celinšek

 

Priznanja raziskovalcem UP FM za dosežke na raziskovalnem področju

izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti UP FM

mag. Dejan Šraml

 

Priznanje zaposlenim na UP FM za izjemen prispevek k razvoju fakultete

prof. dr. Cene Bavec  

 

ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

Anja Arnšek, Luka Neels, Ana Ravnak Majcen, Vesna Miloševič, Denija Rekić, Dajana Pavlič

 

Priznanja študentom za uspehe na področju študentskeg tutorstva

Viktorija Arsovska, Valter Pečenko, Sintija Veškovo

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela

Priznanja diplomantom FM za najboljšo zaključno projektno nalogo

 • Dejan Grobiša: Primerjava storilnostne motivacije med različnimi generacijami zaposlenih. Mentor: asist. dr. Ana Arzenšek

Priznanja diplomantom FM za najboljšo diplomsko nalogo

 • Urša Gorišek: Znanje tujih jezikov in zaposljivost. Mentor: doc. dr. Igor Rižnar
 • Nina Pečovnik: Pomen kulture v mednarodnem poslovanju – študija primera. Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič

Priznanja diplomantom FM za najboljšo magistrsko nalogo (znanstveni magisterij)

 • Stanislav Blagotinšek: Inovativnost v invalidskih podjetjih – priložnost ali grožnja zaposlovanju invalidnih oseb. Mentor: prof. dr. Borut Likar
 • Saša Heath – Drugovič: Prilagajanje struktur organiziranosti za podporo evropskim projektom v izbranih občinah EU. Mentor: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
 • Nastja Tomšič: Vpliv dejavnikov voditeljstva vršnih managerjev na uvajanje okoljske sestavine trajnotnega razvoja v organizacijo. Mentor: prof. dr. Mirko Markič

Priznanja diplomantom FM za najboljšo magistrsko nalogo (študijski programi 2. stopnje)

 • Aleš Trunk: Vrednotenje slovenskih javnih delniških družb na podlagi diskontiranih denarnih tokov. Mentor: doc. dr. Igor Stubelj

Priznanja diplomantom FM za najboljšo doktorsko disertacijo

 • Tina Bratkovič Kregar: Enterpreneurial networks and firm performance: Developing a construct and model of the entrepreneur's personal network multiplexity. Mentor: prof. dr. Boštjan Antončič

 

Priznanja študentom za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti

mag. Sergej Gričar

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

 viš. pred. mag. Armand Faganel, viš. pred. mag. Mateja Jerman

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

prof. dr. Mirko Markič

 

Priznanja učiteljem na področju tutorstva

 doc. dr. Karmen Rodman

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

izr. prof. dr. Mitja Ruzzier

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Marta Alberti, Silvija Benčič, Martin Bratož, Petra Kocjančič in Petra Umer

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Ernest Gortan, Center za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije (direktor Aleš Cantarutti in vodja področja Nataša Turk)

 

ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

Marija Schwarzmann, Tanja Vasle, Polonca Siter, Manuela Maršič, Marko Ropret, Elvina Babajić Murtagić

 

Priznanja za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti

Blaž Intihar, Rok Marguč

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela

 • Urša Antloga: Zadovoljstvo zaposlenih in ciljno vodenje. Mentor: doc. dr. Zlatka Meško Štok
 • Patricia Blatnik: Ekonomska učinkovitost delovanja dnevne bolnišnice. Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Novak
 • Martin Štefanič: Izbrani vidi družbene odgovornosti v slovenski vojski: politika varstva okolja. Mentor: doc. dr. Maja Meško
 • Mitja Kozjan: Analiza vpliva znanja v podjetju na vrednost blagovne znamke. Mentor: izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
 • Tanja Kosi: Labour market institutions, entrepreneurship and economic performance. Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

pred. mag. Lina Kaldana in asist. Tine Nagy, za izvedbo izobraževalnega projekta Inovacijska šola

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

viš. pred. mag. Suzana Sedmak (dodiplomski študij)

prof. dr. Cene Bavec (podiplomski študij)

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

asist. Suzana Laporšek

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Petra Kocjančič

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Banka Koper 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

 • Univerzitetni študijski program prve stopnje Management: Vasle Tanja, Dolenc Maja
 • Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management: Katja Weber, Veškovo Sintija
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Management: Katja Grabler
 • Magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance: Manuela Maršič

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela

Dodiplomski študijski programi

 • Aljoša Unger: Izboljšanje strategije tržnih poti podjetja na hrvaškem tržišču. Mentorica: pred. dr. Karmen Rodman

Podiplomski študijski programi 

 • Marija Paladin: Neverbalna komunikacija in prepričljivost posameznika (poslovni aspekti)
 • Mentor: izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić
 • Žiga Čepar: Doktorska disertacija: Socio-ekonomski dejavniki povpraševanja po visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanje FM učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

asist. Borut Kodrič

 

Priznanje FM za najboljšega učitelja po mnenju študentov

izr. prof. dr. Drago Dubrovski (dodiplomski študij)

prof. dr. Cene Bavec (podiplomski študij)

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

Tina Bratkovič

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Robi Regoršek, Bojana Berginc, Dejan Šraml

 

Priznanje FM za izjemen prispevek k razvoju fakultete

izr. prof. dr. Mitja Tavčar

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

podjetje Plan-e

 

ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management: Aida Sukanović, Cvijanovič Nataša, Mateja Greblo, Sabina Golenko 
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Management: Tanja Vasle, Klemen Žagar, Rok Kos 
 • Specialistični študijski program Management: Vanda Baloh, Branko Cehner, Miloš Seražin  
 • Magistrski (znanstveni) študijski program Management: Mirko Javeršek Aplenec, Helena Kodela  
 • Doktorski študijski program Management: Karmen Rodman

 

Priznanja za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti

Anis Dulič, Elvis Bašanović

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela

Dodiplomski študijski programi

 • Miha Marcola: Analiza razmerij med izbranimi makroekonomskimi agregati slovenskega gospodarstva. Mentor: doc. dr. Matjaž Novak
 • Jan Hrvatin: Management in New deal. Mentor: izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić

Podiplomski študijski programi

 • Maja Lužnik: Zaposleni v organizaciji: Kultura in vpliv organizacijske klime na uspešnost organizacije. . Mentor: izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić
 • Drago Podobnik: Doktorska disertacija: Integracija in sinergijski učinki managementa. Mentor: prof. dr. Slavko Dolinšek

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

izr. prof. dr. Anita Trnavčevič, asist. Mateja Jerman, pred. Matevž Malej, viš. pred. mag. Armand Faganel, doc. dr. Igor Rižnar, lektor Alenka Kocbek

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

doc. dr. Ajda Fošner

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Alenka Grašič Vuk

 

Akademska odličnost

prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Luka Koper d.d.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

 • Visokošolski strokovni študijski program Management (2005): Klemen Žagar
 • Univerzitetni študijski program Management (2005): Rok Kos
 • Podiplomski specialistični študijski program Management: Zdenka Fišer
 • Podiplomski specialistični študijski program Management v izobraževanju:  Barbara Ravnik
 • Podiplomski magistrski študijski program Management: Dejan Šraml
 • Doktorski študijski program Management: Tanja Kosi

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela

Dodiplomski študijski programi

 • Matej Likar: Učinkovitost prehoda mladih iz formalnega izobraževanja v zaposlitev. Mentorica: izr. prof. dr. Anita Trnavčevič
 • Roman Broz: Vpliv uporabniške izkušnje na uspešnost e-poslovanja. Mentorica: doc. dr. Viktorija Sulčič

Podiplomski študijski programi

 • Polona Šturm: Zaznana vrednost slovenskih turističnih destinacij. Mentor: doc. dr. Mitja Ruzzier
 • Marko Rajter: Poslovno svetovanje in uspešnost svetovanja slovenskih družinskih podjetij. Mentor: izr. prof. dr. Štefan Bojnec
 • Valentina Franca: Doktorska disertacija: Vloga in položaj managementa pri delavskem soupravljanju v gospodarskih družbah. Mentor: prof. dr. Zvone Vodovnik

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

Katedra za tuje poslovne jezike, doc. dr. Viktorija Sulčič

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

izr. prof. dr. Mirko Markič, Bojan Nastav

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Petra Umer, Marijana Pregarac

 

Akademska odličnost

prof. dr. Slavko Dolinšek

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

dr. Saša Sokolić 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2006/2007

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

 • Dodiplomski visokošolski študijski program Management (2001): Nataša Humar
 • Visokošolski strokovni študijski program Management (2005)

Redni študij: Janja Pirman, Maja Vrenko, Miha Marcola
Izredni študij: Dragana Stojanovič, Janja Križaj, Gordana Humar

 • Univerzitetni študijski program Management (2005)

Redni študij: Katja Grabler, Matej Likar, Nastja Juriševič
Izredni študij: Tina Ogrič, Aleksander Ujčič

 • Podiplomski specialistični študijski program Management: Petra Sismond
 • Podiplomski specialistični študijski program Management v izobraževanju: Tomica Dumančić
 • Podiplomski magistrski študijski program Management: Jožica Slatinek
 • Doktorski študijski program Management: Tina Bratkovič

 

Priznanja FM študentom na področju obštudijskih dejavnosti

Tea Klatnus, Manuel Kalman

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela

Dodiplomski študijski programi

 • Lara Krašna Gregorič: Kompetence in lastnosti managerja projekta, Mentor: doc. dr. Mirko Markič
 • Andrejka Hartner: Vodenje v podjetjih z uporabo teorije izbire, Mentor: doc. dr. Tonči Ante Kuzmanič
 • Barbara Ivančič: Človeški kapital kot konkurenčna prednost podjetja, Mentor: doc. dr. Roberto Biloslavo
 • Dragana Lazović: Pospeševanje prodaje naravne kozmetike, Mentor: pred. mag. Armand Faganel
 • Tina Januš: Zadovoljstvo  odjemalcev kot posledica reorganizacije, Mentor: pred. mag. Massimo Manzin
 • Dejan Šraml: Poslovanje brez papirja, izr. prof. dr. Cene Bavec

Podiplomski študijski programi

 • Jasna Kržin Stepišnik: Vidiki spremljanja dejanske obremenitve študentov - študija primera, Mentor: doc dr. Nada Trunk Širca
 • Jože Kocjančič: Dejavniki nastajanja in umiranja malih podjetij v panogi lesarstva, Mentor: izr. prof. dr. Štefan Bojnec
 • Viktorija Sulčič: Doktorska disertacija: Model kombiniranega elektronskega izobraževanja v terciarnem izobraževanju, Mentor: prof. dr. Dušan Lesjak

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

viš. pred. mag. Matjaž Novak, asist. Lina Vidic

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

doc. dr. Mitja Ruzzier

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Referat za študentske zadeve FM, Založba FM, Mira Sedmak (vodja računovodstva), Tatjana Trebec (vodja službe za študijske zadeve)

 

Akademska odličnost

izr. prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Luka Koper

 

ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

 • Dodiplomski visokošolski študijski program Management (2001):

Redni študij: Mateja Flak, Matej Kostanjevec

Izredni študij: Nataša Humar

 • Visokošolski strokovni študijski program Management (2005): 

Redni študij: Maja Vrenko, Dragana Lazović, Sandi Kruh

Izredni študij: Janja Križaj, Gordana Humar, Damjan Štokelj

 • Univerzitetni študijski program Management (2005):

Redni študij: Nataša Barborić, Vojko Rotar, Mojca Sterle

Izredni študij: Andreja Slokan, Primož Nagode, Ladislava Vasiljević

 • Podiplomski specialistični študijski program Management: Maja Podobnik
 • Podiplomski specialistični študijski program Management v izobraževanju: Simona Sobotič
 • Podiplomski magistrski študijski program Management: Peter Kodre, Karmen Kokelj, Drago Papler

 

Priznanja FM študentom na področju obštudijskih dejavnosti

Mateja Flak, Mihovil Rameša

 

Priznanja diplomantom FM za najboljša diplomska dela na dodiplomskih študijskih programih

 • Aleš Markelj: Usmeritve korporacijskega upravljanja v EU. Mentor: prof. dr. Rado Bohinc
 • Aleksandra Kante: Vloga poslovnih daril v trženju. Mentor: viš. pred. mag. Zlatka Meško Štok
 • Andrej Koradin: Pomembnost motivacije pri zmanjševanju absentizma. Mentor: viš. pred. mag. Brigita Skela Savič
 • Zorana Teran: Sodelovanje visokošolske knjižnice z gospodarstvom. Mentor: pred. mag. Armand Faganel
 • Martina Glavina: Petminutna analiza inovacijskih procesov. Mentor: doc. dr. Borut Likar
 • Romana Kajdiž: Analiza pravnega položaja managerjev javnih zdravstvenih zavodov. Mentor: izr. prof. dr. Zvone Vodovnik
 • Alojz Klaneček: Vpiv lastništva v notranjepodjetniških rasti podjetja. Mentor: izr. prof. dr. Boštjan Antončič enotah na izboljšanje Poslovanja in  pospeševanje

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

viš. pred. mag. Viktorija Sulčič, asist. mag. Alen Balde

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Staša Ferjančič

 

Akademska odličnost

prof. dr. Dušan Lesjak

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

dr. Janez Šušteršič, Boris Popovič

 

ŠTUDIJSKO LETO 2004/2005

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju

 • Dodiplomski študijski program Management (2001): 

Redni študij: Dragana Lazović, Matej Kostanjevec, Tadeja Skok

Izredni študij: Tamara Maglič, Jasna Turnšek, Tanja Eržen, Andrej Tešić, Bruna Pahor, Barbara Jeraša, Marjan Gazvoda, Marjeta Šifrar, Anita Valjevec, Andrej Koradin, Bernarda Kuhar

 • Podiplomski specialistični študijski program Management: Tatjana Nekrep Perc  
 • Podiplomski specialistični študijski program Management v izobraževanju: Zdenka Steblovnik  
 • Podiplomski magistrski študijski program Management: Karmen Kokelj, Drago Papler

 

Priznanja diplomantom FM za uspehe na študijskem področju

Redni študij: Tanja Novak, Maša Mulec

Izredni študij: Stanko Mulej, Roman Dolenšek

 

Priznanja študentom na področju obštudijskih dejavnosti

Blanka Denko

 

Priznanja študentom na področju raziskovalne dejavnosti

Drago Papler

 

Nagrada za študenta leta

Mirela Čanič

 

Priznanja diplomantom za najboljša diplomska dela na dodiplomskem študijskem programu

 • Dario Galić: Preoblikovanje strateškega portfelja blagovnih znamk. Mentor: doc. dr. Roberto Biloslavo
 • Milko Šarman: Vpliv zaposlenih pri upravljanju sodobne delniške družbe. Mentor: izr. prof. dr. Zvone  Vodovnik
 • Natalija Baljič: Interno komuniciranje kot nova formula poslovne uspešnosti. Mentor: doc. dr. Tonči Ante Kuzmanić

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo