Jasna Auer Antončič

Kratek življenjepis

Jasna Auer Antončič je docentka in višja predavateljica na področju podjetništva na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer opravlja pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo. Doktorirala je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Njena raziskovalna področja so zadovoljstvo zaposlenih, psihologija podjetništva, notranje podjetništvo in rast podjetij. Objavila je znanstveni monografiji, članke v znanstvenih revijah, znanstvene članke v zbornikih konferenc in strokovne članke. Prejela je mednarodno nagrado za raziskovalni članek na znanstveni konferenci.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, AALTONEN, Heli Marketta. 2016. Marketing self-efficacy and firm creationJournal of small business and enterprise development 23(1): 90–104.

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, GANTAR, Matjaž, LI, Zhaoyang, KAKKONEN, Marja-Liisa. 2015. Chance non-control and entrepreneurship. Journal of developmental entrepreneurship 20(3): 1–13.

GANTAR, Matjaž, ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna. 2013. Entrepreneurs' need for independence and their non-persistence. Middle eastern finance and economics 19:159–164.

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

docentka za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo