Andrej Bertoncelj

Kratek življenjepis

Andrej Bertoncelj je redni profesor za področje managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Ima dolgoletne izkušnje na področju strateških poslovnih in kapitalskih povezav, med drugim je vrsto let deloval v New Yorku. Je avtor številnih knjig s področja prevzemov in združitev, knjiga Cas prevzemov je bila prevedena v tri tuje jezike. Je avtor številnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah. Njegova področja raziskovanja so trajnostna rast organizacij, globalizacijski trendi, prevzemi in združitve ter poprevzemna integracija. Je prejemnik srebrnega priznanja GZS za poslovno inovativnost za celovit model evolucijskega razvoja poslovnih sistemov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

BERTONCELJ, Andrej. 2015. Trajnostni razvoj: ekonomski, družbeni in okoljski vidiki. Ljubljana: IUS Software, GV založba.

BERTONCELJ, Andrej. 2014. Impact of corporate social responsibility on OTC medicines consumers. Amfiteatru economic 16(35): 12–25.

Osebna bibliografija

Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo