Roberto Biloslavo

Kratek življenjepis

Roberto Biloslavo je bil rojen 27. marca 1967 v Kopru. Po koncu srednje tehnične šole se je odločil za študij strojništva na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1992 diplomiral s področja energetike in procesnega strojništva. Pozneje se je vpisal na magistrski program Poslovodenje in organizacija - smer finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistriral je leta 1997. Leta 2003 je postal doktor poslovnoinformacijskih ved z disertacijo Snovanje poslanstva in strateških ciljev v razsežnosti razvojne politike podjetja z uporabo mehkega ekspertnega sistema. Mentor doktorske naloge je bil prof. dr. Janez Grad, somentor pa prof. dr. Danijel Pučko. Prof. dr. Biloslavo je bil prorektor za študijske zadeve na Univerzi na Primorskem v obdobju od 2008 do 2011, pred tem imenovanjem je bil od septembra 2006 prodekan za izobraževanje - dodiplomski študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Dr. Biloslavo je redni profesor, ki predava in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju te fakultete. Kot gostujoči predavatelj je v obdobju od julija do avgusta 2007 predaval na Hawai'i Pacific University, College of Business Administration (ZDA) in na University of Hawai'i at Manoa, Shidler College of Business (ZDA). Leta 2003 pa je kot gostujoči raziskovalec za obdobje šestih mesecev deloval na University of Adelaide, Business School (Avstralija). Poleg tega je v okviru Erasmus izmenjave predaval tudi na Universita degli studi di Ferrara, Facolta di Economia (Italija) in na Yasar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (Turčija). Predaval je tudi na drugih domačih visokošolskih zavodih, in sicer na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in na GEA College - Visoki šoli za podjetništvo Piran.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

BILOSLAVO, Roberto, Carlo BAGNOLI in Roland RUSJAN FIGELJ. 2013. Managing dualities for efficiency and effectiveness of organisations. Industrial management + data systems 113(3): 423–442.

BILOSLAVO, Roberto, in Andrej GREBENC. 2012. Integrating group Delphi, analytic hierarchy process and dynamic fuzzy cognitive maps for a climate warning scenario. Kybernetes 41(3/4): 414–428.

MCKENNA, Bernard, in Roberto BILOSLAVO. 2011. Human flourishing as a foundation for a new sustainability orientes business school curriculum: open questions and possible answers. Journal of management & organization 17(5): 691–710.

Osebna bibliografija

Projekti

ENOVA: Developing Entrepreneurship and Innovation Minor Programs in European Research Area

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo