Patricia Blatnik

Kratek življenjepis

Patricia Blatnik je diplomirala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem septembra 2011, septembra 2013 pa je magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno opravlja doktorat znanosti na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Predava pri predmetih Ekonomika podjetja, Uvod v ekonomijo in Uvod v ekonomsko teorijo. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika zdravstva in ekonomika javnega sektorja. Trenutno se raziskovalno ukvarja z učinkovitostjo izvajalcev zdravstvenih storitev in optimizacijo mreže zdravstvenega varstva. Sodeluje pri različnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja ekonomije, zdravstva, matematike, računalništva in optimizacije procesov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

BLATNIK, Patricia, NOVAK, Matjaž. 2013. Economic efficiency of day hospital: case of surgery department. International journal of sustainable economy 5(3): 307–320. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo