Tina Bratkovič Kregar

Kratek življenjepis

Tina Bratkovič Kregar je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Management in organizacija. Leta 2012 je doktorirala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, smer Management, kjer je kot docentka za področje podjetništva vključena v pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo fakultete. Njena raziskovalna področja so podjetništvo, podjetniške mreže in rast malih podjetij. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih monografij in člankov, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah s področja podjetništva in managementa.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

ANTONČIČ, Boštjan, BRATKOVIČ KREGAR, Tina, SINGH, Gangaram, DENOBLE, Alex Frank. 2015. The big five personality-entrepreneurship relationship: evidence from Slovenia. Journal of small business management 53(3): 819–841.

BRATKOVIČ KREGAR, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, DENOBLE, Alex Frank. 2012. Relationships between networking, enepreneurial self-efficacy and firm growth: a case of Slovenian companies. Ekonomska istraživanja 25(1): 7387.

BRATKOVIČ KREGAR, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja. 2009. Strategic utilization of entrepreneur's resource-based social capital and small firm growth. Journal of management & organization 15(4): 486499.

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo