Dubravka Celinšek

Kratek življenjepis

Dubravka Celinšek je višja predavateljica angleškega jezika in vodja Katedre za tuje poslovne jezike na Fakulteti za management Univerze na Primorskem ter tutorka študentom s posebnimi potrebami. Na dodiplomskem študijskem programu poučuje predmete: Poslovna angleščina 1, Poslovna angleščina 2 in Poslovna angleščina 3. Končala je študij angleškega in slovenskega jezika ter magistrski študij managementa v izobraževanju. Njeno področje raziskovanja je problemsko naravnano učenje in strokovno besedišče s področja managementa, predvsem jezikovno prevzemanje v strokovnem in znanstvenem jeziku. Sodelovala je pri vpeljevanju problemskega učenja pri študiju tujega jezika stroke ter sooblikovala dokument o jezikovni politiki na Univerzi na Primorskem (z začetki v okviru društva SDUTSJ). Je tudi članica društva Slovenska akademija za management in pridružena članica Katedre za management na Fakulteti za management.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

Celinšek, Dubravka. 2015. Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 21(2): 61–84. Ljubljana: , ZRC SAZU december 2015).  

Celinšek, Dubravka, Markič, Mirko. 2011. Nova vloga učitelja in učiteljeve kompetence pri problemsko naravnanem učenju. Pedagoška obzorja 26(4): 94108.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

višja predavateljica za področje tujih poslovnih jezikov

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo