Žiga Čepar

Kratek življenjepis

Žiga Čepar je leta 2000 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 pa doktoriral na Univerzi na Primorskem. Pred vstopom v akademsko sfero je bil zaposlen v NLB v sektorju za poslovanje s finančnimi ustanovami in za mednarodno poslovanje. Na Fakulteti za management, kjer je zaposlen od leta 2004, kot izredni profesor predava pri predmetih na študijskih programih prve stopnje Ekonomika podjetja in Uvod v ekonomijo ter pri predmetih na študijskih programih druge stopnje Mikroekonomija, Makroekonomija, Ekonomska politika in Mednarodna ekonomija. Njegovo raziskovanje ter znanstvene objave so vezane predvsem na področje demografije ter ekonomije.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

ČEPAR, Žiga, in Štefan BOJNEC. 2014. Does higher relative participation in higher education also mean a higher absolute number of students?: the case of SloveniaEastern European economics 52 (2): 85–100. 

ČEPAR, Žiga, in Štefan BOJNEC. 2013. Macro-level determinants of relative participation in undergraduate higher education in Slovenia. Eastern European economics 51 (6): 77–95.

ČEPAR, Žiga, in Štefan BOJNEC. 2012. Probit model of higher education participation determinants and the role of information and communication technology. Ekonomska istraživanja 25 (SE 1): 267–288.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo