Danila Djokić

Kratek življenjepis

Dr. Danila Djokić je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani s področja korporacijskega upravljanja. Na tej fakulteti je pred tem diplomirala (Nagrada Društva OZN SRS) in z odliko magistrirala (1993). Izpopolnjevala se je na Fakulteti za primerjalno pravo ("Faculté Internationale de Droit Comparé") in "Columbia Law School", bila je tudi štipendistka "British Know-How Fund". Z magistrskim delom s področja licitacije kot načina javne prodaje podjetij je v okviru Agencije RS za privatizacijo strokovno prispevala k izvajanju masovne privatizacije v Sloveniji. V poklicni karieri je med drugim več let delovala kot samostojna odvetnica, specialistka za gospodarsko pravo. Sodelovala je z mednarodnimi korporacijami (Nike, Warner - Bros, Nokia, Henkel, Hewlet Packard), odvetniškimi in revizijskimi družbami (Delloite and Touche; PWC; Cameron Mc. Kenna, Allen & Overy.) Je članica strokovnih združenj in mrež in arbitra na listi Stalne arbitraže GZS, avtorica knjig, študijskih gradiv, člankov in znanstvenih prispevkov. Ukvarja se z vprašanji nadzora na področju korporacijskega upravljanja, avtonomnim gospodarskim in korporacijskim pravom in z gospodarskimi pogodbami.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

DJOKIĆ, Danila, in Mojca DUH. 2017. Measuring the corporate governance quality: the case of Slovenia. V Ethics, social responsibility and innovation in corporate governance, ur. J. BELAK in M. DUH, 99–122. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

DJOKIĆ, Danila, in Mojca DUH. 2016. Corporate governance quality in selected transition countriesManaging global transitions 14(4): 335–350. 

DJOKIĆ, Danila. 2011. Korporacijsko upravljanje in nadzor delniških družb: Slovenija, Evropa, svet – dobre prakse, usmeritve, priporočila, odgovornosti. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo