Drago Dubrovski

Kratek življenjepis

Drago Dubrovski je doktor ekonomskih znanosti in svetovalec s področja vodenja in upravljanja ter sanacije podjetij. Več let je bil zaposlen kot komercialni direktor v mednarodnem industrijskem podjetju, zdaj pa kot direktor v zasebni svetovalni družbi. Je predavatelj na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za management v Kopru ter Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Je veščak Zveze ekonomistov Slovenije, sodni izvedenec ekonomske stroke za mednarodno poslovanje in finance, imetnik licence za opravljanje funkcije upravitelja v insolvenčnih postopkih, član več nadzornih svetov in imetnik listine A ekspertnega člana nadzornega sveta. Je avtor 8 univerzitetnih učbenikov in monografij ter več kot 80 strokovnih in znanstvenih člankov v slovenskih strokovnih revijah in prispevkov na vabljenih mednarodnih kongresih. Je izredni profesor za znanstveno področje mednarodnega poslovanja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

DUBROVSKI, Drago. 2013. Mednarodna ekonomija in poslovanje. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije.

DUBROVSKI, Drago. 2011. Razsežnosti kriznega managementa. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje mednarodnega poslovanja

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo