Mejra Festić, EPF UM

Kratek življenjepis

Dr. Mejra Festić je doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Hansa Jörga Thiema s Heinrich Heine Univerze v Düsseldorfu in prof. dr. Davorina Kračuna z EPF UM s temo: Monetarna politika za Slovenijo: monetarno ali inflacijsko ciljanje. Njeno raziskovalno področje zajema: ekonomske politike, monetarna politika, bančništvo, finančna stabilnost in denarni sistemi. Dr. Mejra Festić je prorektorica za študijske zadeve na Univerzi v Mariboru in vodja programske skupine pri ARRS: Dinamični (ekonometrični) model rasti, razvoja in ravnovesja slovenskega gospodarstva. Dr. Mejra Festić ima strokovne izkušnje s področja bančništva z Bank Austria Unicredit Group s centrale na Dunaju (oddelek za Finančno stabilnost, obvladovanje bančnih tveganj in kapitalske ustreznosti), kjer je nekaj časa delala. Zaposlena je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V študijskem letu 2017/2018 predava na FM naslednje predmete: Finančni management podjetja (magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance, Koper); Mednarodni finančni odnosi (magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance, Koper); Teorija denarja in monetarna politika (magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance, Koper)

Raziskovanje

Referenčne objave
Habilitacije

redna profesorica za področje ekonomskih sistemov, ekonomske politike in ekonomske teorije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo