Viktorija Florjančič

Kratek življenjepis

Viktorija Florjančič je doktorirala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. V svojem doktoratu je proučevala dejavnike učinkovitega kombiniranega e-izobraževanja. E-izobraževanje, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju, je njeno raziskovalno področje že od leta 1999. Raziskuje različne vidike uvajanja IKT v procesih pridobivanja znanja, kot tudi druge različne vidike uporabe IKT v podjetjih, organizacijah in v družbi. Rezultate raziskav objavlja v domačih in tujih revijah. Je članica uredniških odborov revij: International Journal of Learning Technology, Journal of Management in Education in BADEN newsletter; Balkan Distance education Network BADEN. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela na fakulteti skrbi za podporo uporabnikov spletnega učnega okolja Moodle.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

FLORJANČIČ, Viktorija. 2015. The information society, a challenge for business students?. V: UDEN, Lorna (ur.), LIBERONA, Dario (ur.), WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (ur.). Learning technology for education in cloud : 4th International Workshop, LTEC 2015, Maribor, Slovenia, August 24-28, 2015 : proceedings, (Communications in computer and information science (Internet), 177–187. Cham: Springer. 

FLORJANČIČ, Viktorija. 2014. E-študij v slovenskem visokošolskem prostoru. Pedagoška obzorja 29(3/4): 139–155.  

FLORJANČIČ, Viktorija, ISAKOVIĆ, Alja. 2013. The presence of mobile devices among business studentsInternational journal of learning technology 8(2): 112–126. 

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje poslovne informatike

izredna profesorica za področje managementa v izobraževanju

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo