Doris Gomezelj Omerzel

Kratek življenjepis

Doris Gomezelj Omerzel je končala magistrski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Ekonomija. Leta 2008 je zagovarjala doktorsko disertacijo s področja podjetništva (Model znanja v podjetništvu in vpliv znanja na poslovno uspešnost podjetja) na Fakulteti za management. Sodeluje pri predmetih katedre za podjetništvo na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Njeni raziskovalni področji sta podjetništvo in turizem. Je avtorica več znanstvenih del, ki so objavljena v mednarodnih znanstvenih revijah, kot so Tourism Management, Baltic Journal of Management, Journal of business economics and management, Ekonomska istraživanja-Economic research, Kybernetes, Industrial management and data systems.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20
Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

GOMEZELJ OMERZEL, Doris, ANTONČIČ, Boštjan. 2015. Employees' knowledge determinants in SMEs: the case of SloveniaJournal of Business Economics and Management 16(2): 422–444.

GOMEZELJ OMERZEL, Doris. 2015. Organisational culture dimensions as antecedents of innovation and performance in the tourism industry. International journal of innovation and regional development 6(4): 311328.

GOMEZELJ OMERZEL, Doris, KUŠČE, Irena. 2013. The influence of personal and environmental factors on entrepreneurs' performanceKybernetes 42(6): 906–927. 

Osebna bibliografija

Projekti

Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti

Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu

Katedre
Habilitacije

redna profesorica za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo