Jana Hojnik

Kratek življenjepis

Jana Hojnik je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem doktorirala z disertacijo Eco-inovation model: antecedents, main dimensions and consequences (Model eko inovacij: določljivke, glavne dimenzije in posledice). Njen raziskovalni interes predstavljajo eko inovacije, inovacije in internacionalizacija. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah s področja podjetništva, managementa in okoljske ekonomije. Kot asistentka sodeluje pri predmetih Podjetniško delovanje, Temelji podjetništva in Podjetniški projekt.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

Hojnik, Jana, RUZZIER, Mitja. 2016. The driving forces of process eco-innovation and its impact on performance: Insights from Slovenia. Journal of Cleaner Production. V tisku.

HOJNIK, Jana, in Mitja RUZZIER. 2015. What drives eco-innovation?: A review of an emerging literature. Environmental innovation and societal transitions 19: 31–411.

RUZZIER, Mitja, Jana HOJNIK in Aleš LIPNIK. 2014. Is innovation really a determinant of internationalisation? The case of Slovenian internationalised companies. International journal of sustainable economy 6(3): 275287. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo