Tatjana Horvat

Kratek življenjepis

Doc. dr. Tatjana Horvat je docentka za računovodstvo in revizijo in delno zaposlena na UP Fakulteti za management. Ima naziv Državni notranji revizor pri Ministrstvu za finance RS in naziva Preizkušeni notranji revizor in Preizkušeni računovodja (pri Slovenskem inštitutu za revizijo). Pri Ministrstvu za pravosodje RS je članica komisije za sodne izvedence in sodne cenilce za področje ekonomija/finance. Je ekspert na področju notranje revizije, računovodstva in poročanja, javnih financ, finančnega načrtovanja, in notranjega nadzora javnih financ; za podjetja, javne zavode in lokalne skupnosti. Vrsto let je predsednica komisije za izbor Naj letno poročilo in Naj finančnik pri Časniku Finance. S Šolo za ravnatelje sodeluje med drugim pri projektih Evropskih socialnih skladov na področju usposabljanja za učinkovito vodenje šol in vrtcev.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

HORVAT, Tatjana. 2015. Corporate social responsibility depending on the size of business entity. V Managing sustainable growth: abstracts of the joint international conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia, Eastern European Economics, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, ur. Doris Gomezelj Omerzel, Suzana Laporšek. Koper: Faculty of management. 

HORVAT, Tatjana, BAN, Tanja. 2013. Vloga neposrednih in posrednih stroškov v finančni instituciji. Bančni vestnik 62(6): 4145.

HORVAT, Tatjana. 2011. Transferring internal control knowledge from legislation to school management: the case of Slovenia. V Knowledge as business opportunity: proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2011, ur. Valerij Dermol in dr., 435–444. Celje: International School for Social and Business Studies.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje računovodstva in revizije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo