Dragan Kesič

Kratek življenjepis

Dragan Kesič je doktoriral s področja ekonomsko-poslovnih ved s tematiko globalizacijskih procesov v svetovni farmacevtski industriji. Na Fakulteti za management kot izredni profesor na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu predava predmete Mednarodno poslovanje, Razsežnosti mednarodnega poslovanja, Marketing, Marketinško komuniciranje, Komercializacija znanj in tehnologij. Ima dolgoletne delovne in managerske izkušnje s področij mednarodnega poslovanja, globalizacije, marketinga, mednarodnega marketinga, strateškega marketinga, strateškega planiranja in vodenja ter upravljanja podjetij. Njegova raziskovalna področja so globalizacijski procesi, internacionalizacija, management mednarodnega poslovanja, marketing, strateški marketing ter management strateškega povezovanja, združevanja, prevzemanja, vodenja in upravljanja podjetij.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20
Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

KESIČ, Dragan. 2013. Importance of product in high-tech industry. International journal of business and social science 4(12): 27–35. 

KESIČ, Dragan. 2012. Globalization influences strategic changes and movements. Innovative issues and approaches in social sciences 5(1): 5869.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje mednarodnega poslovanja

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo