Suzana Laporšek

Kratek življenjepis

Suzana Laporšek je končala dodiplomski študij mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani ter dodiplomski in podiplomski študij mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (Učinki minimalne plače v Sloveniji: empirična analiza na mikropodatkih). Na Fakulteti za management predava pri predmetih s področja financ, njeni raziskovalni področji pa sta finance in trg dela. Je avtorica več znanstvenih člankov, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih programih in projektih.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

LAPORŠEK, Suzana. 2013. Minimum Wage Effects on Youth Employment in the European UnionApplied economics letters, 20 (14): 1288–1292.

DOLENC, Primož, in Suzana LAPORŠEK. 2013. Flexicurity policies and their association with productivity in the European UnionPrague Economic Papers, 22 (2): 224–239.

LAPORŠEK, Suzana, in Igor STUBELJ. 2012. Employment protection legislation and profits: evidence from European countriesTransylvanian review of administrative sciences, 35 E: 138–152.

Osebna bibliografija

Projekti

Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje (1. 5. 2017–30. 4. 2020)

Development of reform strategies for social protection in Slovenia

Katedre
Habilitacije

docentka za področje ekonomije

docentka za področje financ

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo