Maja Meško

Kratek življenjepis

Dr. Maja Meško je redna profesorica managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Doktorirala je na področju kineziologije, naslov njene doktorske disertacije je Definiranje nekaterih gibalnih sposobnosti in psiholoških značilnosti slovenskih vojaških pilotov. Njeni raziskovalni interesi obsegajo področja managementa, psihologije v managementu, zdravja na delovnem mestu ter vodenja. Sodelovala je in še sodeluje tudi pri različnih projektih. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20
Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

KRESAL, Friderika, ROBLEK, Vasja, JERMAN, Andrej, MEŠKO, Maja. 2015. Lower back pain and absenteeism among professional public transport driversInternational journal of occupational safety and ergonomics 21(2): 166172.

MEŠKO, Maja, KARPLJUK, Damir, MEŠKO ŠTOK, Zlatka, VIDEMŠEK, Mateja, BERTONCEL, Tine, BERTONCELJ, Andrej, PODBREGAR, Iztok. 2013. Motor abilities and psychological characteristics of Slovene military pilots. The International journal of aviation psychology 23(4): 306–318.

ROBLEK, Vasja, PEJIĆ BACH, Mirjana, MEŠKO, Maja, BERTONCELJ, Andrej. 2013. The impact of social media to value added in knowledge-based industriesKybernetes 42(4): 554568.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

redna profesorica za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo