Matjaž Nahtigal

Kratek življenjepis

Matjaž Nahtigal, rojen 1968, je izredni profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in višji znanstveni sodelavec na UP ZRS. Diplomiral je leta 1992 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in tam doktoriral leta 1999. Leta 2001 je doktoriral (program SJD) še na School of Law, University of Harvard, ZDA. Predava predmet gospodarsko statusno in pogodbeno pravo. Objavil je dve monografiji o pravu, reformah in tranziciji v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Znanstvene članke objavlja doma in v tujini. Predava na vabljenih predavanjih v tujini in se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

NAHTIGAL, Matjaž. 2014. Reinventing modern European industrial policy - a regional response to the crisis. Lex localis 12(3): 451–465.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo