Matic Novak

Kratek življenjepis

Matic Novak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naziv magistra znanosti je pridobil z zagovorom naloge s področja gospodarske rasti in razdelitve (Kaldorjeva stilizirana dejstva in posledična relevantnost modelov gospodarske rasti). Na isti fakulteti zdaj končuje doktorski študij, v okviru katerega pripravlja disertacijo s področja blaginje. Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je od leta 2007 sodeloval pri izvedbi več ekonomskih predmetov na dodiplomski in podiplomski ravni. Vključen je bil v delo na šestih raziskovalnih projektih. Njegova glavna raziskovalna področja so blaginja, človeški kapital, gospodarska rast in razdelitev dohodka.

Raziskovanje

Referenčne objave

MILOST, Franko, NOVAK, Matic. 2015. Investments in human capital: the case of Slovene micro companies. International journal of sustainable economy 7(3): 187202.

NOVAK, Matic. 2014. The effect of personal and general unemployment on subjective well-being. European scientific journal, special edition (1): 487–492.

KOŠMRLJ, Katarina, TRUNK ŠIRCA, Nada, ARZENŠEK, Ana, NOVAK, Matic, JOŠT LEŠER, Valentina, BARLE LAKOTA, Andreja, LESJAK, Dušan. 2013. Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev. Koper: Fakulteta za management.

Osebna bibliografija

Habilitacije

višji predavatelj za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo