Mitja Ruzzier

Kratek življenjepis

Mitja Ruzzier je profesor podjetništva na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem. Njegova raziskovalna področja so internacionalizacija, mednarodno trženje, blagovne znamke, startupi, inoviranje, mala in srednja podjetja ter podjetništvo. Ima veliko delovnih izkušenj iz prakse. Njegovi članki so bili objavljeni v znanstvenih revijah, na primer Entrepreneurship and Regional Development, Transformations in Business and Economics, Managing Global Transitions, Journal of Small Business, Journal of Cleaner Production and Enterprise Development in drugih. Napisal je tudi več knjig in prispevkov, objavljenih pri domačih in tujih založbah. Na Fakulteti za management je nosilec/sonosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju s področja podjetništva in mednarodnega poslovanja. Več informacij o avtorju je na spletni strani www.mitjaruzzier.com.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

Hojnik, Jana, RUZZIER, Mitja. 2016. The driving forces of process eco-innovation and its impact on performance: Insights from Slovenia. Journal of Cleaner Production. V tisku.

Hojnik, Jana, RUZZIER, Mitja. 2015. What drives eco-innovation? A review of an emerging literature. Environmental Innovation and Societal Transitions 19:31–41.

RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, HISRICH, Robert D., KONEČNIK RUZZIER, Maja. 2007. Human capital and SME internationalization: a structural equation modeling study. Canadian journal of the administrative sciences 24(1): 1529.

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo