Primož Šterbenc

Kratek življenjepis

Primož Šterbenc je leta 1995 diplomiral iz politologije – smer mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2000 je na isti fakulteti magistriral iz mednarodnih odnosov in leta 2008 doktoriral s področja sociologije religij. Od leta 2014 je docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer predava pri predmetih Razumevanje globalizacije: management in kriza, Mednarodni odnosi ter Religija: islam in krščanstvo. Periodično predava na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno sodeluje z ZRC SAZU, European Council on Foreign Relations (ECFR) in Trans European Policy Studies Association (TEPSA). Občasno deluje kot recenzent pri reviji International Journal of Middle East Studies. Občasno tudi ekspertno svetuje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije v zvezi z vprašanji, povezanimi z Bližnjim vzhodom. Pri svojem raziskovanju se osredotoča na islam; politično, religijsko in znanstveno-filozofsko-teološko zgodovino muslimanskega sveta; religijsko-politične odnose v muslimanskem svetu (vključno s sunitsko-šiitskimi odnosi); politično-varnostna dogajanja na Bližnjem vzhodu (vključno z izraelsko-palestinskim konfliktom); odnose med Zahodom in muslimanskim svetom; politiko EU do Bližnjega vzhoda; geopolitičnim in varnostnim položajem v Evraziji in Afriki.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

Šterbenc, Primož. 2011. Zahod in muslimanski svet: Akcije in reakcije. Ljubljana: Založba FDV.

Šterbenc, Primož. 2005 Šiiti: Geneza, doktrina in zgodovina odnosov s suniti. Ljubljana: Založba FDV.

Bučar, Bojko, in Primož Šterbenc. 2002. Relations between Large and Small States in a Multilateral Context: A Case Study of U.S.-Slovenian Relations Concerning NATO. V Small States in the Post-Cold War World: Slovenia and NATO Enlargement, ur. Zlatko Šabič in Charles Bukowski, 103–127. Westport, Connecticut: Praeger Publishers.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docent za področje sociologije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo