Igor Stubelj

Kratek življenjepis

Igor Stubelj je doktoriral na Univerzi na primorskem, Fakulteti za management. Njegovo strokovno znanje obsega področje poslovnih financ. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področju financiranja majhnih podjetij. Na raziskovalnem področju se ukvarja z vrednotenjem podjetij, stroški kapitala ter finančnimi trgi. Zaposlen je na Fakulteti za management, kjer predava pri predmetih s področja financ ter sodeluje pri izobraževanju in svetovanju s področja financ v podjetjih.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

STUBELJ, Igor. 2014. Investment and profits: causality analysis in selected EU countries. Managing global transitions 12(4): 395–413, 417418.

TRUNK, Aleš, STUBELJ, Igor. 2013. The financial-economic crisis and value of equity capital: a case study of Slovenian public limited companies 2006-2011. Expert systems with applications 40(18): 75627570. 

STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož. 2013. Sustainability of banks' efficiency of EU member states and the association with economic performance. International journal of sustainable economy 5(3): 225238. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje poslovnih ved

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo