Matija Vodopivec

Raziskovanje

Referenčne objave
Projekti

Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje (1. 5. 2017–30. 4. 2020)

Katedre
Habilitacije

asistent za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo