Matija Vodopivec

Izobraževanje

Študijsko leto 2018/19
  • Uvod v ekonomijo
    •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

    •   Koper

Raziskovanje

Referenčne objave
Projekti

Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje (1. 5. 2017–30. 4. 2020)

Katedre
Habilitacije

asistent za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo